Przejdź do treści głównej

Rada Pożytku. Dlaczego nie ma opinii w sprawie NCRSO [relacja]

autor(ka): Rafał Kowalski, wiadomosci.ngo.pl
2017-02-02, 03:40
archiwalne
Rada Działalności Pożytku Publicznego na specjalnym posiedzeniu 1 lutego 2017 r. nie zaopiniowała projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przegłosowała za to trzy uchwały w tej sprawie. Dlaczego tak, i czym różni się opinia od przedstawienia uwag?

Plan tego spotkania, oraz to, że głos Rady w sprawie Narodowego Centrum pojawi się już po oficjalnym zamknięciu procesu konsultacji (po 31 stycznia 2017 r.), ustalone zostało na poprzednim – grudniowym posiedzeniu RDPP. 1 lutego odbyło się wiec posiedzenie poświęcone niemal w całości projektowi ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podczas posiedzenia przyjęto trzy uchwały. Są one wynikiem pracy pozarządowych i samorządowych członków Rady Pożytku, oraz poprzedzających lutowe posiedzenie dyskusji, jakie odbywały się w ramach Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego, którem przewodniczy Małgorzata Sinica.

Trzy uchwały Rady Pożytku – przyjęte

 • (uchwała 1 – uwagi do projektu) Uchwała w sprawie konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – z przedstawieniem uwag do projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych
   
 • (uchwała 2 – ocena konsultacji) Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
   
 • (uchwała 3 – tryb opiniowania projektów) Uchwała w sprawie trybu konsultacji projektów ustaw i rozporządzeń przedstawianych do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czym różni się przedstawienie uwag od opinii

Rada wyraża OPINIE "o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu" (art. 35 ust. 3 p. 2 ustawy o działalności pożytku). Opinia Rady Pożytku jest rekomendacją, co dalej robić z przedstawionym aktem prawnym (jego projektem). Rada wyraża w niej swoje zdanie – np. wskazuje, że popiera dalsze prace nad przedłożonym projektem i jednocześnie zgłasza do niego uwagi. Opinia zawiera więc zwykle deklarację, czy Rada jest za czy przeciw. W żadnej z przyjętych 1 lutego 2017 r. przez Radę Pożytku uchwał takiej deklaracji nie ma. Dlaczego?

Autorzy uchwał zamierzali przedstawić merytoryczne uwagi do projektu ustawy (i zrobili to – tego dotyczy pierwsza uchwała "przedstawiająca uwagi"). Chcieli też wyrazić poparcie dla opinii sporządzanych przez różne organizacje pozarządowe, które zabrały głos w sprawie NCRSO (druga uchwała), i niejako zobowiązać projektodawców do uczciwego pochylenia się nad głosami płynącymi z trzeciego sektora (w tym do sporządzenia szczegółowego raportu z konsultacji, zgodnie z 7 zasadami konsultacji).

Na koniec wreszcie autorom uchwał zależało, aby stworzyć Radzie przestrzeń do ostatecznego wypowiedzenia się na temat projektu ustawy o Narodowym Centrum – czyli właśnie do wyrażenia OPINII. Nie teraz – w trakcie (czy na zakończenie) konsultacji. Opinia Rady na tym etapie zostałaby zrównywana ze wszystkimi innymi zgłoszonymi uwagami (tak jakby Rada nie miała specjalnego ustawowego umocowania w kwestii opiniowania projektów dotyczących trzeciego sektora). Dotyczyłaby też – co może nawet ważniejsze – projektu, który nie uwzględnia wyników konsultacji, jest więc projektem na dość wstępnym (przynajmniej formalnie) etapie procedowania. O tym właśnie mówi trzecia uchwała, mimo że napisana jest ona w uniwersalnej formie (postuluje tryb, w jakim Rada miałaby opiniować projekty) i nie odnosi się bezpośrednio do projektu ustawy o NCRSO.

Czy będzie jeszcze opinia Rady Działalności Pożytku do projektu Narodowego Centrum?

Proponując opisaną strategię (opisane uchwały) liczono (na pewno liczyli na to pozarządowi i samorządowi członkowie Rady), że będzie jeszcze okazja przyjąć opinię Rady na kolejnym specjalnym posiedzeniu, po zapoznaniu się z dokumentem, który trafi do Rady Ministrów. Czyli, żeby przyjąć opinię w trybie postulowanym w trzeciej uchwale z 1 lutego 2017 r.

Tak się jednak prawdopodobnie nie stanie. Zakończenie konsultacji i niewielkie szanse na opinię z rekomendacją ogłosił Współprzewodniczący RDPP, minister Krzysztof Michałkiewicz.

– To że pan minister (Wojciech Kaczmarczyk, red.) chce nas poinformować o tym, które uwagi uwzględnił i dlaczego, to uważam, że nic więcej nie jesteśmy tutaj w stanie wymusić, bo konsultacje we wtorek (31 stycznia 2017 r., red.) się skończyły – wyjaśniał Krzysztof Michałkiewicz.

Minister Michałkiewicz nie widzi więc przeszkód, żeby na dalszym etapie prac – po skonsumowaniu konsultacji, a przed przedstawieniem projektu Radzie Ministrów – członkowie Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego spotkali się z Dyrektorem Kaczmarczykiem i zgłosili kolejne uwagi. Jednak czas opinii już minął.
 

Samorządowi wspierają stanowisko w sprawie informacji w mediach publicznych

Na zakończenie posiedzenia, w części poświęconej sprawom różnym, Piotr Drygała ze Związku Miast Polskich przypomniał o stanowisku odnoszącym się do ataków mediów na organizacje pozarządowe, które strona pozarządowa przyjęła na poprzednim posiedzeniu. Wtedy to samorządowi członkowie Rady (obecni na posiedzeniu 22 grudnia 2016 r.) zostali poproszeni o zebranie opinii pozostałych samorządowych członków (nieobecnych na posiedzeniu). Członkowie samorządowi obiegowo ustalili, że strona samorządowa popiera wypracowane w grudniu stanowisko (do wyrażania stanowisk ma prawo każda z trzech stron Rady: rządowa, samorządowa i pozarządowa, zgodnie z paragrafem 10 ustęp 3 rozporządzenia w sprawie RDPP).


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 4

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • organizacje pozarządowe
 • partycypacja
 • prawo
 • współpraca z administracją