Przejdź do treści głównej

20-lecie Fundacji NUTRICIA

autor(ka): Fundacja Nutricia
2017-01-24, 12:48
użytkownik
archiwalne
5 edukacyjnych kampanii społecznych, 7 ogólnopolskich projektów edukacyjnych, 16 edycji kursu Evidence-Based Medicine, 103 granty na szkolenia laktacyjne, 700 przeszkolonych rezydentów pediatrii i studentów oraz ponad 1200 żłobków i przedszkoli objętych opieką edukatorów żywieniowych. To tylko niektóre z imponujących efektów ponad dwudziestoletniego dorobku jednej z najdłużej działających polskich fundacji korporacyjnych.

Fundacja NUTRICIA została powołana do życia 5 czerwca 1996 roku jako jedna z pierwszych tego typu organizacji w kraju[1]. W Polsce Fundacja NUTRICIA jest więc zdecydowanie prekursorem wśród fundacji korporacyjnych w dziedzinie edukacji żywieniowej oraz realizacji badań naukowych nad wpływem sposobu żywienia i stanu odżywienia na zdrowie. O wysoką jakość projektów badawczych realizowanych przez Fundację NUTRICIA dba Rada Naukowa, złożona z niezależnych specjalistów – wybitnych autorytetów w dziedzinie pediatrii, genetyki, gastroenterologii, żywienia i badań klinicznych.

Od samego początku niezmienną misją działalności fundacji jest „ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie”. Jest ona realizowana przez wieloaspektowe działania na rzecz rozwoju nauki w zakresie wiedzy o żywieniu, edukacji żywieniowej różnych środowisk oraz partnerstw na rzecz ogólnopolskich inicjatyw badawczych, edukacyjnych i systemowych. Trzy podstawowe filary działalności fundacji to: badania naukowe z zakresu żywienia człowieka, edukacja związana z żywieniem oraz partnerstwo dla zmiany społecznej w obszarze żywienia.

Konsekwentnie dla zdrowia i nauki

Już po raz dwudziesty zostały przyznane granty naukowe na badania dotyczące żywienia człowieka. Inną, również niezwykle cenną dla krajowego środowiska naukowców, jest inicjatywa Fundacji NUTRICIA w zakresie kursów medycyny opartej na danych naukowych (EBM). To realizowane od kilkunastu lat seminarium dla młodych naukowców i klinicystów pozwala uczestnikom nabyć unikalną wiedzę na temat sposobu projektowania, prowadzenia oraz prezentacji wyników badań, a także właściwej interpretacji dostępnych źródeł. Wśród dorobku badawczego Fundacji NUTRICIA znajdują się także m.in. cenne ze społecznego punktu widzenia ogólnopolskie badania, dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt, małych dzieci oraz kobiet karmiących:

„Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia matek karmiących piersią dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy” – badanie przeprowadzone przez dr inż. Danutę Gajewską oraz prof. Barbarę Królak-Olejnik w 2014 roku.

„Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia” – badanie realizowane przez prof. Barbarę Królak-Olejnik we współpracy z Dorotą Paluszyńską, Anną Szczygieł oraz Danutą Gajewską przy udziale firmy TNS i Fundacji NUTRICIA (wyniki badania opublikowano w 2015 roku).

„Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” – badanie przeprowadzone pod kierunkiem dr Anny Stolarczyk i prof. Piotra Sochy z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w 2011 roku.

„Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce – badanie przeprowadzone pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka w latach 2010-2011.

Edukacja w eksperckim gronie

Fundacja NUTRICIA realizuje swoje statutowe działania w szerokiej koalicji Partnerów. Są nimi m.in. tak znaczące instytucje, jak na przykład: Instytut Matki i Dziecka, Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Federacja Banków Żywności czy Polskie Towarzystwo Dietetyki. Wraz z Partnerami Fundacja NUTRICIA zainicjowała i z powodzeniem realizuje od lat ogólnopolskie programy edukacyjne, adresowane zarówno do przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci, jak i do środowiska medycznego. Ważne miejsce wśród dotychczasowych projektów fundacji zajmują:

  • ogólnopolski program „1000 pierwszych dni dla zdrowia” (objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka) edukujący o roli prawidłowego żywienia w ciągu 1000 pierwszych dni życia dziecka, już od poczęcia;
  • program „Czym skorupka za młodu…” dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz dla studentów medycyny zainteresowanych pediatrią, którym zależy na zdobyciu najświeższej wiedzy z zakresu: żywienia niemowląt i małych dzieci, medycyny opartej na danych naukowych (EBM) i komunikacji z pacjentem;
  • przeznaczony dla żłobków i przedszkoli program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” (któremu patronatu udzieliły władze miast: Warszawy, Krakowa, Opola, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, Olsztyna, Rzeszowa, Trójmiasta i Szczecina, a patronem honorowym jest Rzecznik Praw Dziecka). Jego celem jest wzrost świadomości na temat roli żywienia w 1000 pierwszych dni już od poczęcia.

Wsparcie dla zdrowia pokoleń

Fundacja NUTRICIA koncentruje swoje działania wokół prawidłowego żywienia dzieci z myślą o zdrowiu przyszłych pokoleń. Współpracuje w tym zakresie z największymi krajowymi autorytetami w dziedzinie zdrowia najmłodszych, a swoimi projektami odpowiada na rzeczywiste problemy społeczne, zdiagnozowane m.in. w wyniku niezależnych badań dotyczących żywienia. We współpracy z Fundacją MY Pacjenci realizuje projekt „Rodzice dla zdrowia”, którego celem jest poprawa jakości pediatrycznej opieki profilaktycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat poprzez rekomendacje, dotyczące zmian systemowych w ochronie zdrowia. Fundacja NUTRICIA aktywnie wspiera też ideę karmienia piersią, udzielając szpitalom grantów na organizację szkoleń laktacyjnych. W swoich działaniach uwzględnia wytyczne światowych i krajowych autorytetów oraz organów eksperckich, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN).

Dwie pierwsze dekady działalności Fundacji NUTRICIA obfitują w sukcesy. Zamierzeniem zespołu Fundacji jest dalsza, rzetelna edukacja dla zdrowia całych pokoleń. Można więc oczekiwać kolejnych, realnych efektów zdrowotnych, wynikających ze zmiany w kierunku zdrowszych nawyków i postaw żywieniowych społeczeństwa. Tym skuteczniejszych i trwalszych, że prowadzonych konsekwentnie i długofalowo.

Więcej informacji na temat osiągnięć oraz efektów działań Fundacji NUTRICIA można znaleźć na stronie www.fundacjanutricia.pl.

 

[1] Raport „Fundacje korporacyjne w Polsce” 2012, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf.


Źródło: Fundacja Nutricia
Organizator:

Fundacja Nutricia

Adres:

Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 550 00 00

Faks:

22 550 00 01

E-mail:

biuro@fundacjanutricia.pl

Www:

http://fundacjanutricia.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • nauka i technika
  • ochrona zdrowia
  • rodziny