Przejdź do treści głównej

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z województwa warmińsko-mazurskiego [relacja]

autor(ka): Joanna Dziatkowiak
2016-12-30, 12:59
użytkownik
archiwalne
Ełcka Caritas zakończyła realizację zadania publicznego pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z województwa warmińsko – mazurskiego”. 30-osobowa grupa beneficjentów projektu pochodziła z trzech powiatów: oleckiego, gołdapskiego oraz ełckiego.

Na jakie działania tym razem postawiła ełcka Caritas? Wśród licznych działań niewątpliwie wspomnieć warto o mobilnym punkcie porad, spotkaniach w środowisku lokalnym, akcjach wolontariackich czy spotkaniach w ramach meet cafe.

W sierpniu, odbyły się pięciodniowe warsztaty wyjazdowe, podczas których beneficjenci uczestniczyli w nauce podstaw języka angielskiego oraz w zajęciach sportowo – ruchowych takich jak: gry zespołowe, pilates czy zajęcia ogólnorozwojowe. Kontynuacją warsztatów wyjazdowych (ale w mniejszej formie) były weekendowe spotkania comiesięczne. W trakcie tych spotkań odbywało się powtórzenie poznanego do tej pory materiału z języka angielskiego, a także zajęcia sportowo – ruchowe. Nie zabrakło także spotkań z kosmetyczką.

We wrześniu odbyło się szkolenie dla 30 wolontariuszy (w każdym powiecie po 10 osób) pn. „Pierwszy kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi/upośledzoną umysłowo”. W programie znalazły się następujące zagadnienia: praca z osobą chorą psychicznie/ pierwszy kontakt z osobą chorą, przełamywanie oporu oraz trening umiejętności interpersonalnych niezbędnych w rozmowach z osobami z zaburzeniami psychicznymi/ upośledzonymi umysłowo. Dzięki przeszkoleniu wolontariusze zostali przygotowani do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi/upośledzonymi umysłowo, tak by wspólnie prowadzić akcje wolontariackie, mające na celu ukazanie lokalnej społeczności „ludzkiej twarzy” osób z zaburzeniami psychicznymi/ upośledzonych umysłowo.

Prawdziwą furorę wśród uczestników projektu zrobiło „meet cafe”, czyli spotkanie z różnymi kulturami… przy kawie. W każdym powiecie odbyły się po 2 spotkania. Prowadząca spotkanie pani Anna Nowicka (wolontariuszka misyjna, która spędziła niespełna rok w Sudanie Południowym w ramach działalności Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „SWM Młodzi Światu”), zaprezentowała filmiki, prezentację multimedialną, na temat wybranych państw Afryki. Na podstawie własnych doświadczeń przekazała, jak wygląda codzienne życie mieszkańców Sudanu Południowego, ich dostęp do edukacji czy służby zdrowia. Nie zabrakło także dyskusji na temat pozytywnych i negatywnych stereotypów dotyczących Afryki. W trakcie „meet cafe” uczestnicy wraz z prowadzącą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego dla większości osób Afryka kojarzy się z głodem, nędzą, konfliktami zbrojnymi?".

Zadanie publiczne pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z województwa warmińsko – mazurskiego” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Caritas Diecezji Ełckiej
Organizator:

Caritas Diecezji Ełckiej

Adres:

ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

87 441 70 00

Faks:

87 441 70 59

Www:

http://www.elk.caritas.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rozwój osobisty
  • wolontariusze