Przejdź do treści głównej

Siódme posiedzenie RDPP. Członków Rady czeka gorący styczeń [relacja]

autor(ka): Rafał Kowalski, wiadomosci.ngo.pl
2016-12-23, 13:08
archiwalne
22 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym roku. Najważniejszym jego punktem była dyskusja o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Centrum będzie też tematem kolejnego posiedzenia, już w nowym roku. A to oznacza dla członków Rady bardzo pracowity styczeń.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 1 lub 2 lutego 2017 r. To bardzo szybki termin (posiedzenia odbywają się zazwyczaj co dwa, dwa i pół miesiąca), podyktowany koniecznością wypracowania na czas opinii w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Z miesięcznym poślizgiem, za to w przedświątecznej atmosferze

Siódme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji było piątym posiedzeniem w tym roku. Przypomnijmy, że do posiedzenia doszło nie bez przeszkód. Pierwotnie Rada miała spotkać się miesiąc wcześniej, ale zaplanowane na koniec listopada posiedzenie odwołano. Właśnie z powodu projektu Narodowego Centrum. Ostatecznie spotkano się dwa dni przed Wigilią.

Pozarządowi członkowie rady, uznając, że plany dotyczące Narodowego Centrum powinny raczej intensyfikować pracę rady, niż ją wstrzymywać, spotykali się i dyskutowali o projekcie (zobacz: Zamiast odwołanego posiedzenia RDPP, Co członkowie RDPP sądzą o projekcie Narodowego Centrum?).

NCRSO: pierwszy raz oficjalnie dla członków Rady

Grudniowe posiedzenie rozpoczyna oficjalne prace Rady Działalności Pożytku Publicznego nad projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dlatego też na posiedzeniu obecny był Wojciech Kaczmarczyk, który przedstawił projekt. Wszyscy jednak zdawali sobie sprawę, że są w środku procesu. Mniej oficjalne konsultacje trwają od miesiąca, a z samym projektem zapoznała się już większość członków Rady. Dlatego wystąpienie dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego ograniczyło się do niezbędnego minimum.

Członkowie Rady także nie starali się nadmiernie rozwijać dyskusji. Nad projektem trzeba się pochylić, a posiedzenie nie jest miejscem na tego typu działania. Ważne było za to, żeby dobrze zaplanować pracę i zmieścić się w harmonogramie.

Styczeń w Radzie miesiącem Centrum

Plany są takie, żeby w styczniu 2017 r. intensywnie, w ramach prac zespołów problemowych Rady debatować o projekcie. Na koniec ma się odbyć posiedzenie Rady, podczas którego przyjęta zostałaby ostateczna opinia. To finalne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie 1 lub 2 lutego 2017 r.

W spotkaniach zespołów wezmą udział przedstawiciele projektodawcy, których rolą będzie wyjaśnianie na bieżąco pojawiających się wątpliwości co do poszczególnych zapisów projektu. Rada uzyskała deklarację dyrektora Kaczmarczyka, że wydeleguje swoich pracowników do tych prac.

Zaprotokołowano również, że RDPP może dyskutować dłużej niż to opisano w oficjalnie skierowanym do Rady piśmie. Opinia zostanie więc przygotowana w pierwszym tygodniu lutego. Wojciech Kaczmarczyk potwierdził, że nie będzie jeszcze za późno.

Apel w sprawie mediów apelem strony pozarządowej

Na posiedzeniu dyskutowano również o przyjęciu przez radę stanowiska w sprawie ataków mediów na organizacje pozarządowe. Projekt takiego stanowiska powstał dość dawno (Krzysztof Balon opracował wstępna wersję jeszcze na początku listopada), jednak dokument taki nabiera wartości, kiedy staje się oficjalnym stanowiskiem (uchwałą) całej Rady.

Wypracowany dokument przypomina, na jakich zasadach odbywa się współpraca organizacji pozarządowych z administracją różnych szczebli. Tłumaczy, że współpraca ta ma określone ramy prawne. Zachęca dziennikarzy do podejmowania tematyki związanej z organizacjami i namawia do uwzględnienie w powstających materiałach i inicjowanej przez media dyskusji, tych właśnie prawnych aspektów. Przestrzega za to przed stosowaniem argumentów niemerytorycznych, przed atakami personalnymi i innymi działaniami abstrahującymi od realnych, wskazanych wyżej, prawnych ram współpracy.

Apel do mediów jest na teraz apelem strony pozarządowej (konkretnie stanowiskiem zgodnie z paragrafem 10 ustęp 3 rozporządzenia w sprawie RDPP). Przyjęcie takiego statusu tego dokumentu sugerował minister Krzysztof Michałkiewicz. Współprzewodniczący RDPP ze strony rządowej argumentował, że strona ta (i cała RDPP) nie może wesprzeć przedstawionego apelu, ponieważ godziłoby to w niezależność mediów.

Przyjęcie dość istotnego stanowiska przez całą CAŁĄ Radę w formie uchwały na tym posiedzeniu było trudne z jednego jeszcze powodu. 22 grudnia stronę rządową reprezentowało tylko dwóch przedstawicieli (Krzysztof Michałkiewicz i Wojciech Kaczmarczyk).

Podobnie w przypadku strony samorządowej. Z tą różnicą, że samorządowcy, Piotr Drygała (reprezentujący Związek Miast Polskich) i Piotr Choroś (z Unii Metropolii Polskich) akceptują dokument wydyskutowany przez przedstawicieli organizacji. Zostali też poproszeni przez Krzysztofa Balona o skontaktowanie się z innymi członkami ze strony samorządowej i uzyskanie ich opinii (poza dwoma wyżej wymienionymi, ze strony samorządowej rzadko pojawia się na posiedzeniach ktoś jeszcze).

Autonomia do Zespołu interwencyjnego

Rada pochyliła się również nad sprawą fundacji Autonomia. Przypomnijmy, że chodzi o nagłe rozwiązanie umowy na realizację zadania o nazwie „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć”, realizowanego przez Autonomię ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Ministerstwo zrywa umowę z fundacją Autonomia po „nagłej kontroli”


Krzysztof Michałkiewicz tłumaczył, że podobnych spraw jest bardzo dużo, a organizacja ma możliwość obrony swoich racji w sądzie. Pytał, dlaczego akurat ten przypadek ma być wyróżniony i czy Rada ma zastępować sąd.

Fundacja skierowała jednak do RDPP oficjalne pismo, prosząc o podjęcie sprawy (w oparciu o kompetencje Rady zawarte w art. 35. ust. 2 p. 3 ustawy o działalności pożytku). Zespół ds. interwencji podejmie więc próbę wyjaśnienia sytuacji. – Chodzi właśnie o to, żeby się spotkać i spróbować porozmawiać, wyjaśnić, załatwić to w drodze mediacji, a nie żeby od razu spierać się w sądach, które jak wiemy są przeciążone – odpowiadał na argumenty Krzysztofa Michałkiewicza Witold Zakrzewski, przewodniczący zespołu ds. interwencji.

Na posiedzeniu przedstawiono też uczestnikom:

  • sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych za lata 2014-2012 – za rok 2015,
  • sprawozdanie z działalności Rady za rok (od października 2015 do października 2016, takie sprawozdanie przygotowano w Radzie pierwszy raz, ale zwyczaj ten będzie prawdopodobnie kontynuowany),
  • wyniki ankiety dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu.

Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 6 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • współpraca z administracją