Przejdź do treści głównej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wręczone [relacja]

autor(ka): Centrum Prasowe PAP
2016-12-13, 16:38
użytkownik
archiwalne
(PAP) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty piąty wręczyła Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody otrzymali czterej wybitni polscy uczeni: prof. Jan Kozłowski, prof. Marek Samoć, prof. Józef Spałek i prof. Bogdan Wojciszke.

Prof. Jan Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów.

Prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za badania materiałów nanostrukturalnych dla optyki nieliniowej.

Prof. Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J.

Prof. Bogdan Wojciszke z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydziału Zamiejscowego w Sopocie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego.

Nagrody wręczyli laureatom prezes Fundacji prof. Maciej Żylicz oraz przewodniczący Rady Fundacji prof. Leon Gradoń. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, naukowych oraz reprezentanci środowiska naukowego.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda przypomniał, że jako prezydent ma zaszczyt wręczać nominacje profesorskie. "Przy każdej nominacji profesorskiej proszę tych nowo promowanych profesorów, że jako prezydent Rzeczypospolitej czekam na polskiego Nobla, czyli Nobla dla Polaka, dla polskiego naukowca. Gratulując laureatom, chciałem państwu życzyć tego Nobla światowego" - powiedział do nagrodzonych profesorów prezydent.

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Do tej pory Nagrody otrzymało, łącznie z tegorocznymi laureatami, 91 osób. Wśród laureatów są m.in. profesorowie: Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Krzysztof Matyjaszewski, Jerzy Szacki, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Jadwiga Staniszkis, Jan Strelau, Andrzej Udalski, Aleksander Wolszczan.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 8 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość poprowadził redaktor Krzysztof Michalski.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.


Informacja pochodzi z serwisu www.kurier.pap.pl
Źródło: Centrum Prasowe PAP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nauka i technika