Przejdź do treści głównej

[aktualizowane] Zgromadzenia: Organizacje zaapelowały o prezydenckie weto

autor(ka): Organizatorzy
2016-12-15, 09:41
użytkownik
archiwalne
www.freeimages.com
13 grudnia Sejm przegłosował zmiany dotyczące zgromadzeń publicznych. Mimo to organizacje społeczne i związki zawodowe, w piśmie wysłanym 14 grudnia, zaapelowały do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy, która nowelizuje Prawo o zgromadzeniach (już raz przegłosowanej 2 grudnia 2016 r.). Poprawki wprowadzone przez Senat po dyskusji 7 grudnia łagodzą zapisy nowelizacji, ale nadal ogranicza ona np. prawo do spontanicznych manifestacji.

 

Apel do Prezydenta
w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

Warszawa, 13 grudnia 2016

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych, a ich przeprowadzenie będzie uzależnione od zgody wojewody, będącego przedstawicielem Rady Ministrów w terenie. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Wprowadzona przez Senat poprawka usuwająca przepis o prymacie zgromadzeń organizowanych przez władze publiczne, kościół i związki wyznaniowe, nie eliminuje ani wprowadzonej ustawą nierówności obywateli wobec prawa - pozostawiając preferencje dla „zgromadzeń cyklicznych”, ani ograniczenia wolności publicznego wyrażania poglądów - zakazując demonstracji równoległych, organizowanych w tym samym miejscu i czasie.

Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o zawetowanie tej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją RP ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, których przepisów zobowiązaliśmy się przestrzegać.

1. Amnesty International Polska

2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem

3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich

4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

7. Forum Darczyńców w Polsce

8. Forum Związków Zawodowych

9. Federacja Małopolska Pozarządowa

10. Federacja Polskie Lobby Kobiet

11. Forum Darczyńców w Polsce

12. Fundacja Aktywności Lokalnej

13. Fundacja Artykuł 25

14. Fundacja Autonomia

15. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

16. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

17. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

18. Fundacja Centrum Cyfrowe

19. Fundacja Centrum Praw Kobiet

20. Fundacja Dialog-Pheniben

21. Fundacja dla Odmiany

22. Fundacja dla Polski

23. Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne

24. Fundacja Dzika Polska

25. Fundacja e-Państwo

26. Fundacja Feminoteka

27. Fundacja Frank Bold

28. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

29. Fundacja Greenmind

30. Fundacja Hej Koniku

31. Fundacja Idealna Gmina – Warszawa

32. Fundacja im. Bronisława Geremka

33. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej

34. Fundacja im. Stefana Batorego

35. Fundacja Industrial

36. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

37. Fundacja Inna Przestrzeń

38. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

39. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

40. Fundacja Kobieca eFKa

41. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50

42. Fundacja Kultura Liberalna

43. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

44. Fundacja Machina Fotografika

45. Fundacja Merkury

46. Fundacja Munilab

47. Fundacja im. Juliusa Fromma

48. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

49. Fundacja MY Pacjenci

50. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

51. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

52. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

53. Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

54. Fundacja Niech Się...Dzieje

55. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

56. Fundacja Ocalenie

57. Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka

58. Fundacja Otwarty Kod Kultury

59. Fundacja Panoptykon

60. Fundacja Partners Polska

61. Fundacja Phan Bde

62. Fundacji Pokolenia

63. Fundacja Pole Dialogu

64. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej

65. Fundacja Polskie Forum Migracyjne

66. Fundacja Pomocy Zwierzętom "(Nie)Milcz-Reaguj"

67. Fundacji Pozytywnych Zmian

68. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

69. Fundacja Proaktywni

70. Fundacja Przestrzeń Kobiet

71. Fundacja Rodzić po Ludzku

72. Fundacja FERSO – Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

73. Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie

74. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

75. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

76. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

77. Fundacja Strefa Kobiet

78. Fundacja Szkoła Liderów

79. Fundacja Szkoła z Klasą

80. Fundacja SYNAPSIS

81. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa

82. Fundacja Trans-Fuzja

83. Fundacja TUS

84. Fundacja Tu obok

85. Fundacja Unia & Polska

86. Fundacja Violet Kiwi

87. Fundacja Wiedza Lokalna

88. Fundacja Wolność od Religii

89. Fundacja Wolontariat Równości

90. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

91. Fundacja WWF Polska

92. Fundacja Zielony Przylądek

93. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika

94. Gdańsk Obywatelski

95. Głosy Przeciw Przemocy

96. Grupa nieformalna Obywatele RP

97. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

98. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!

99. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

100. Instytut Globalnej Odpowiedzialności

101. Instytut Spraw Obywatelskich

102. Instytut Spraw Publicznych

103. Kaliska Inicjatywa Miejska

104. Kampania Przeciw Homofobii

105. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa

106. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki

107. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

108. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ

109. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

110. Obywatele Kultury

111. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"

112. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

113. Organizacja Studencka Queer UW

114. Polska Fundacja im. Roberta Schumana

115. Polski Instytut Credit Management

116. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes

117. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

118. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

119. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

120. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego

121. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

122. Pro Humanum - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

123. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

124. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

125. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji

126. Sieć Obywatelska Watchdog Polska

127. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

128. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

129. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem

130. Stowarzyszenie Baza PCT

131. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury

132. Stowarzyszenie BORIS

133. Stowarzyszenie Dialog Społeczny

134. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

135. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło

136. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia"

137. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury

138. Stowarzyszenie Empatia

139. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności

140. Stowarzyszenie Homo Faber

141. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

142. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

143. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów

144. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

145. Stowarzyszenie Koalicja Karat

146. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk

147. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

148. Stowarzyszenie Klon/Jawor

149. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

150. Stowarzyszenie Kooperacja Miejska

151. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"

152. Stowarzyszenie Kultura Równości

153. Stowarzyszenie Magurycz

154. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

155. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

156. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"

157. Stowarzyszenie Na Górze

158. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian”

159. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”

160. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”

161. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado

162. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA

163. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT

164. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa

165. Stowarzyszenia „Nikoś"

166. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju

167. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji

168. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”

169. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

170. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

171. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego

172. Stowarzyszenie Prawo do Miasta

173. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

174. Stowarzyszenie Projekt: Polska

175. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji

176. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.

177. Stowarzyszenie Rowerem do Nowoczesności

178. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.

179. Stowarzyszenie "Ster Na Demokrację"

180. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

181. Stowarzyszenie Willa Decjusza

182. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7

183. Stowarzyszenie "ŻUŁAWY GDAŃSKIE"

184. Towarzystwo dla Natury i Człowieka

185. Towarzystwo Dziennikarskie

186. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

187. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

188. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

189. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

190. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów

191. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

192. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

193. Związek Nauczycielstwa Polskiego

194. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: inf. nadesłana
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 64 11

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz Ustawa o zgromadzeniach ~Kasia 14.12.2016, 09:08 Kto daje pieniądze na dziwne fundacje i stowarzyszenia (niepewnego pochodzenia i celu działania). Popieram nowelizację ustawy o zgromadzeniach, ponieważ jest to dla naszego bezpieczeństwa. Za czasów rządów poprzedniej koalicji PO PSL proszę prześledzić jak wyglądały marsze i uroczystości państwowe. Kto robił zadymę, kto zlecił spalenie budki przy ambasadzie rosyjskiej (wiadomo z nagranych taśm). Teraz wszystkiego sie dowiadujemy, że to były prowokacje po. Są cykliczne uroczystości, które nie powinny być zakłócane. Popieram nowelizację ustawy. ODPOWIEDZ
  • Kamerun wita ~Dorota 07.12.2016, 02:06 Małymi kroczkami wprowadzą nam to samo co w U.S.A. czyli Free Speech Zones - miejsca ogrodzone płotem, oddalone od ważnej dla protestu miejscówki o np.: kilka przecznic lub np, przeniesione do innego miasta (chcesz protestować przeciwko Prezydentowi miasta, bo chcą poprowadzić ci obwodnicę przez ogródek, no to nie będziesz bo protest przeniosą do innego miasta lub na przedmieścia). Potem przepędzą nas na chodniki, bo tam się mniej ludzi zmieści, a zasłonią się prawami zmotoryzowanych. Słuchajcie, im częściej Rząd mówi o dawaniu nam praw lub robienia czegoś w trosce o nasze bezpieczeństwo, chodzi im o coś zupełnie innego. Nie dajcie się ich gadaniu i stosowaniu NLP. Należy reagować na wszelkie próby ograniczania naszych praw obywatelskich. Nie z przekory - jak myślą niektórzy, tylko z rozsądku. ODPOWIEDZ
  • Prawo do zgromadzeń jest święte ~Filip Kostka 07.12.2016, 11:01 Prawo do zgromadzeń jest święte ODPOWIEDZ
  • Za 5 lat ~Siemek 05.12.2016, 07:09 Ja to widzę tak. PiS chce zorganizować miesięcznice smoleńska, a tu nici, bo tam Tusk przemawia. 😂 ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Dobra zmiana ~Romek 05.12.2016, 12:45 Mysle ze przyklad 11 listopada jest akurat dobrym przykladem na jawna prowokacje ze strony tzw obywateli rp - na szczescie nie udana i nowe zapisy w ustawie pozwola uniknac podobnych sytuacji. Popieram przedstawione w projekcie propozycje ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • prawa człowieka
  • prawa obywatela