Przejdź do treści głównej

Zamiast odwołanego posiedzenia RDPP [relacja]

autor(ka): oprac. rk, wiadomosci.ngo.pl
2016-11-25, 06:50
archiwalne
Dwa dni przed ustalonym terminem odwołano posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dniu, w którym miało się ono odbyć, spotkali się jednak pozarządowi oraz samorządowi członkowie Rady. Formalnie było to posiedzenie Zespołu ds. Społecznych. Co mówiono o odwołanym posiedzeniu oraz projekcie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego?

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaplanowane na 24 listopada 2016 r., zostało odwołane 22 listopada "ze względu na zapowiedzi Pani Premier Beaty Szydło i prace dotyczące zmian w obszarze funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym związanych z projektowanym Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego".

Licznym pozarządowym członkom Rady, jak również dwóm członkom samorządowym udało się jednak spotkać i dyskutować nad zaistniałą sytuacją. Nie jest to ostatnie spotkanie w takiej konwencji – najbliższe zaplanowano na 29 listopada 2016 r. Kolejne oficjalne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, mimo gorącej atmosfery ostatnich dni (a może właśnie z jej powodu?), zapowiadane jest dopiero na 21 lub 22 grudnia.

Jak wyjaśnił Krzysztof Balon, przedstawiciele strony pozarządowej w Radzie mają formalną możliwość spotykania się tylko w dniach posiedzeń RDPP. 24 listopada formalnie nie mogli się spotkać, ponieważ posiedzenia RDPP nie było – zostało odwołane. Oficjalnie skorzystano więc z formuły posiedzenia zespołu problemowego. W takim posiedzeniu może uczestniczyć każdy członek Rady.

Dlaczego RDPP się nie spotkała? Nie wystarczają przedstawione wyjaśnienia

Oficjalnym powodem odwołania posiedzenia Rady są prowadzone właśnie w rządzie prace nad ważną dla III sektora regulacją. Uczestnicy spotkania nie mogli jednak zrozumieć logiki, w której odwołuje się spotkanie ustawowo najważniejszego ciała dialogu, wyznaczonego do konsultowania projektów aktów prawnych dotyczących działań organizacji pozarządowych, z powodu… pojawienia się TAKIEGO WŁAŚNIE PROJEKTU. Jak nazwał to jeden z uczestników spotkania, są to "powody co najmniej dziwaczne".

Odwołanie posiedzenia przyjęto z niezadowoleniem również dlatego, że Rada nie spotyka się towarzysko, tylko w konkretnych sprawach, program posiedzenia przygotowany był wcześniej (i nie zawierał punktu dotyczącego ustawy o NCRSO, bo jeszcze nikt jej nie znał), a na Radzie miały zostać podjęte decyzje, nad których przygotowaniem pracowano od poprzedniego posiedzenia. Wszystko to mogło się wydarzyć i nie kolidowało ze wzmożoną aktywnością rządu i zapowiedziami dotyczącymi Narodowego Centrum (choć oczywiście trudno przypuszczać i oczekiwać od Rady, żeby w ogóle nie podjęła tego tematu).

Na spotkaniu postanowiono, że w zaistniałej sytuacji Rada włącza tryb obiegowy (dyskutuje i głosuje za pomocą maili). Zwykle tryb ten wykorzystuje się w sprawach pilnych, ale jak widać przydaje się też kiedy odwlekane jest posiedzenie.

Co wspólnego ma projekt z pracami zespołów ekspertów przy Pełnomocniku

Poważna dyskusja o samym projekcie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego była dla członków Rady dość trudna. Na zapoznanie się z projektem nie mieli nawet 24 godzin (większość dowiedziała się o projekcie z ngo.pl). Rozmawiano za to o atmosferze towarzyszącej (poprzedzającej?) powstanie dokumentu.

Jak wiadomo zapowiedź powołania do życia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pojawiła się w marcu 2016 r. Od wiosny nad koncepcją Centrum (i szerzej nad Programem Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) pracowały zespoły ekspertów. Nie pracowały jednak nad konkretnym dokumentem (projektem czy założeniami) – po prostu spotykano się i rzucano pomysły. Wydaje się, że niewielka już wcześniej aktywność zespołów, została jeszcze bardziej osłabiona po zmianie na stanowisku Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czy przedstawiony projekt jest wynikiem prowadzonej od marca debaty? Dostrzega się raczej związek z negatywną kampanią medialną w programach informacyjnych TVP, która zaowocowała postanowieniem rządu, że z "funkcjonowaniem różnego rodzaju organizacji społecznych czy NGO-sów" coś trzeba wreszcie zrobić. Choć opinie na spotkaniu były różne – przeważyła jednak taka, która proponuje rozdzielić reakcję Rady na to, co wydarzyło się w mediach publicznych od merytorycznej dyskusji na tematy objawionego nam projektu ustawy o Narodowym Centrum.

Czy Krzysztof Michałkiewicz wesprze stanowisko w sprawie medialnych ataków na NGO?

Jak zareaguje RDPP na ataki skierowane w trzeci sektor w programach informacyjnych telewizji publicznej? Krzysztof Balon przekonywał, że wartość będzie miało stanowisko Rady, a nie kolejny "list" podpisany przez wybranych jej członków (taki list powielałby już prowadzone działania). Dlatego zaproponował wyważone stanowisko, wskazujące jednak na niedopuszczalność tego, co wydarzyło się w TVP. Podobnie argumentował Cezary Miżejewski. Namawiał, żeby zastanowić się nad reakcją, która nie spowodowałaby otwarcia kolejnych frontów.

Współprzewodniczący RDPP miał gotowy tekst już wcześniej – napisał go po pierwszych medialnych atakach na NGO-sy (miały one miejsce pod koniec października). Zespół ds. Społecznych przyjął zaproponowane stanowisko. Zawiera ono apel do mediów o nieużywanie w debacie publicznej argumentów niemerytorycznych i personalnych. Stanowisko przypomina również o roli mediów w procesie doskonalenia współpracy pomiędzy administracją i organizacjami pozarządowymi.

Dokument może teraz zostać przyjęty przez całą Radę Działalności Pożytku Publicznego. Ponieważ najbliższe posiedzenie planowane jest na 21 lub 22 grudnia (a tak naprawdę nie jest pewne, kiedy i czy się odbędzie), konieczne będzie zastosowanie głosowania obiegowego (mailowego). Takie głosowanie musi być zarządzone zgodnie przez obu współprzewodniczących Rady. Zdanie Krzysztofa Balona znamy, ponieważ sam zainicjował on omawiany proces.

Czekamy więc teraz na to, co zrobi Minister Krzysztof Michałkiewicz – współprzewodniczący rady ze strony rządowej i samorządowej.

29 listopada tematem będzie projekt NCRSO

Głębsza dyskusja członków RDPP na temat projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbędzie się 29 listopada 2016 r. Ponownie wykorzystana zostanie formuła spotkania zespołu problemowego. Tym razem będzie to spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego, któremu przewodniczy Małgorzata Sinica.


zobacz też:
Zarząd Sieci SPLOT o odwołaniu posiedzenia RDPP


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją