Przejdź do treści głównej

List protestacyjny organizacji pozarządowych – dołącz swój podpis

autor(ka): Organizatorzy
2016-11-08, 17:37
użytkownik
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
„Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od kilku dni kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i III sektora”. Działacze i działaczki organizacji pozarządowych wystosowali list protestacyjny wobec sposobu, w jaki TVP przedstawia III sektor. Można dołączyć się do jego sygnatariuszy.

LIST PROTESTACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki redakcja i dziennikarze głównego wydania „Wiadomości” oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając wiarygodność organizacji pozarządowych i szkalując działających w nich ludzi.

Przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych.

Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od kilku dni kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i III sektora. Za haniebne uważamy insynuowanie, że atakowane organizacje otrzymywały dofinansowanie ze środków publicznych w sposób niejasny, wynikający z powiązań rodzinnych, znajomości czy sympatii politycznych ich członków, lub członków ich rodzin.

Dzięki przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzonym w 2004 roku, m.in. za sprawą pomawianych w telewizyjnych materiałach działaczy społecznych, środki publiczne przyznawane są w otwartych konkursach grantowych. W takim też trybie, po ocenie niezależnych komisji konkursowych, dotacje na swoje działania otrzymywały zaatakowane organizacje. Nie są znane żadne fakty o nieprawidłowościach w rozliczeniu tych dotacji czy przebiegu realizacji działań, na które otrzymały dotację.

Obowiązkiem mediów publicznych, utrzymywanych z daniny publicznej, jest dostarczenie rzetelnych informacji opartych na sprawdzonych faktach. Minimalnym standardem przyzwoitości dziennikarskiej jest umożliwienie przedstawienia racji atakowanej strony. Materiały o organizacjach pozarządowych emitowane od ponad tygodnia, posługujące się insynuacjami, półprawdami i jednostronnymi tendencyjnymi komentarzami, stanowią zaprzeczenie standardów dziennikarstwa informacyjnego.

Żądamy od władz TVP zaprzestania kampanii oszczerstw pod adresem organizacji pozarządowych. Domagamy się opublikowania sprostowań i przeprosin bezpodstawnie napiętnowanych i fałszywie oskarżanych działaczy organizacji pozarządowych, którzy padli ofiarą bezpardonowej nagonki.

Apelujemy do przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Rady Nadzorczej TVP S.A. o natychmiastową interwencję oraz podjęcie niezbędnych kroków do zapewnienia rzetelności publikowanych informacji i respektowania standardu mediów publicznych, zgodnie z ich ustawową misją. Wzywamy Pana Ministra Adama Lipińskiego, Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zajęcia stanowiska i interwencji w opisanej sprawie.

Wyrażamy naszą solidarność z osobami i organizacjami atakowanymi w materiałach informacyjnych Telewizji Polskiej S.A.

 

*Zachęcamy do osobistego przesłania listu do Redakcji Wiadomości TVP na adres: .

*Linki do materiałów opublikowanych w mediach:
04.11 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27602918/kolejne-pytania-o-fundacje
31.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27550697/pytania-pozostaja
30.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27542443/fundacje-ze-specjalna-rekomendacja
29.10 (Wiadomości) http://wiadomosci.tvp.pl/27534677/standardy-iii-rp
26.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27490519/jerzy-stepien-wyjasnia
25.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/8219090/dotacje-dla-fundacji-b-prezesa-tk
24.10 (Panorama): http://panorama.tvp.pl/27461394/czemu-sluza-fundacje-
24.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27460155/komu-placi-stoleczny-ratusz

Niżej podpisani:

 1. Magdalena Arczewska, Uniwersytet Warszawski
 2. Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 3. Marta Henzler, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
 4. Iwona Janicka, członkini Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim / Fundacja Aktywności Lokalnej
 5. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 6. Przemek Dziewitek, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 7. Martyna Niedośpiał, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 8. Karolina Cyran Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 9. Piotr Henzler, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
 10. Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo
 11. Ryszard Skrzypiec, Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 12. Urszula Zalewska, członkini Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja NADAKTYWNI
 13. Jacek Gralczyk, Fundacja ANKRA
 14. Elżbieta Witucka, Stowarzyszenie Inicjatywa Gorajska
 15. Jolanta Kwiatkowska, Fundacja Morze Inspiracji
 16. Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny
 17. Natalia Skierkowska, Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów (Kłodzko)
 18. Maciej Ziernik, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 19. Katarzyna Sztop-Rutkowska, Fundacja SocLab
 20. Michał Braun, Regionalne Centrum Wolontariatu/ Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 21. Zdzisław Hofman, nauczyciel, działacz społeczny
 22. Wojciech Pająk, Stowarzyszenie Pastwisko.org
 23. Jolanta Woźnicka, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (Łódź)
 24. Jakub Kubiec, Fundacja CampoSfera
 25. Dorota Chacińska-Kubiec, Fundacja CampoSfera
 26. Rafał Dymek, Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 27. Barbara Zamożniewicz, Polka
 28. Weronika Czyżewska-Waglowska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 29. Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 30. Iwona Olkowicz, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego “Wiatraki Mazur”
 31. Paweł Wilk, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego “Wiatraki Mazur”
 32. Bogna Mrozowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 33. Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 34. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni
 35. Mirosława Hamera, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych/ SPLOT
 36. Kinga Chryzantema Polubicka, Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 37. Piotr Drygała, Stowarzyszenie Dialog Społeczny/ OFOP
 38. Aleksandra Ciechomska-Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum
 39. Małgorzata Halber, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE/ Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Poznańskiego
 40. Agnieszka Łuczka-Sękulska
 41. Ewa Smuk Stratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
 42. Adam Ptasiński, Fundacja Generator Inspiracji
 43. Dorota Lenarczyk, Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
 44. Michał Helwak, Fundacja Przasnyska,
 45. Alicja Gawinek, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 46. Tomasz Kosmala, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 47. Marta Żurek, Fundacja IKS
 48. Piotr Stoły, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 49. Michał Bielicki, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 50. Patryk Betcher, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 51. Karolina Walecka, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej
 52. Magdalena Arażny, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 53. Paweł Jordan, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
 54. Monika Hausman-Pniewska, Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, członkini RDPP Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 55. Piotr Koziol, Fundacja Kwitnące Talenty
 56. Daniel Lichota
 57. Monika Deja, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
 58. Magdalena Krajewska, Bank Żywności SOS w Warszawie
 59. Wojciech Jaros, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
 60. Ewa Gałka, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
 61. Artur Roger, Fundacja InterLinks
 62. Łukasz Waszak, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 63. Bartosz Mioduszewski, WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 64. Joanna Wcisło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 65. Alicja Piątkowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 66. Magdalena Tokarska, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 67. Martyna Szymborska, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 68. Magdalena Huszcza, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 69. Magdalena Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 70. Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 71. Elżbieta Dydak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 72. Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 73. Zofia Paczóska, Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 74. Katarzyna Łotowska, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 75. Marcin Kruhlej, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 76. Agnieszka Olender, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 77. Karol Gutsze, Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa/ Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego
 78. Paulina Paga, Fundacja Teren Otwarty, Lublin
 79. Marta Kurowska, Fundacja tu obok
 80. Jerzy Kwaczyński, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego oraz Oddział PTTK w Żyrardowie
 81. Cezary Trutkowski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 82. Witold Monkiewicz, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 83. Grażyna Wiącek, Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 84. Marcin Wiącek, Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 85. Zdzisław Wiącek, UKS Judo KONTRA
 86. Małgorzata Dąbrowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 87. Marek Gumkowski, Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
 88. Urszula Krasnodębska-Maciuła, Stowarzyszenie Klon/Jawor
 89. Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
 90. Artur Jóźwik, Fundacja Ośrodka KARTA
 91. Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi
 92. Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
 93. Anna Jarocka, Fundacja Urszuli Jaworskiej
 94. Wojciech Oronowicz, Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 95. Draginja Nadazdin, Amnesty International
 96. Marta Makuch, Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 97. Marcin Mitzner, Federacja Mazowia
 98. Beata Świnarska, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 99. Justyna Spryszak, Fundacja W Drodze
 100. Mateusz Wójtowicz, Forum Rdzawka
 101. Paulina Kremer, Fundacja Pokolenia
 102. Artur Rajkowski, Fundacja Pokolenia
 103. Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe
 104. Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon
 105. Małgorzata Szumańska, Fundacja Panoptykon
 106. Małgorzata Kramarz, Fundacja Idealna Gmina
 107. Olga Glińska, Fundacja Machina Fotografika
 108. Joanna Święcicka, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 109. Jakub Kiersnowski, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 110. Ewa Chromniak, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych/ Federacja Małopolska Pozarządowa
 111. Krzysztof Sawicki, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 112. Anna Styszko, Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych
 113. Katarzyna Leśko-Loda, Federacja MAZOWIA
 114. Daria Sowińska-Milewska, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
 115. Anna Pasieka, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 116. Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego
 117. Izabela Plur, Fundacja Przestrzeń Rozwoju
 118. Anna Góral, Federacja Mazowia
 119. Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 120. Anna Rymarowicz, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 121. Zenon Matuszko, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 122. Jacek Piwowarski
 123. Lidia Korbus, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 124. Katarzyna Kiełbiowska, Fundacja Tractus
 125. Grzegorz Wojtanowski, Fundacja Akme
 126. Stanisław Banaś, współprzewodniczący KRPP
 127. Ewa Wierzbowska, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
 128. Dariusz Piotrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie
 129. Daniel Prędkopowicz, Stowarzyszenie Europa i My
 130. Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
 131. Damian Wutke, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 132. Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 133. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon
 134. Seweryn Blumsztajn, Towarzystwo Dziennikarskie
 135. Dariusz Supeł, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

 

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem.

Pod listem podpisały się już:


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2016-11-07 do 2017-01-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 191 25

Skomentuj

KOMENTARZE

 • waadza reaktywuje PRL ~Janusz Ostrowski 01.12.2016, 11:11 i nie lubi wątpiących, że "słuszną linię ma nasza partia" trolling który widzę w wielu komentarzach nie dziwi, bo płatni konfidencji biora teraz mniej i więcej ich można wynająć ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Troll PISu jezeli tak chcecie ~Roman 24.11.2016, 09:00 I niech mi ktoś powie, że fundacja, w której jest jakaś wpływowa osoba, albo rodzina polityka nie dostanie łatwiejszą ręką pieniędzy.... Co za naiwność. Jeżeli tak, to mamy Królestwo Niebieskie tu na ziemi, właśnie w Polsce. Nie trzeba iść do nieba. Polecam protestującym nie związanym ze "szkalowanymi" fundacjami lepiej przyjrzeć się problemowi, a nie krzyczeć i wymyślać rządzącym nienormalność. Sama narracja to manipulacja. ODPOWIEDZ
 • Nie chce powrotu do PRL ~Piotr Sikorski 24.11.2016, 08:42 jak wyżej. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz zbieranie podpisów-pytanie do twórcy petycji ~Ewa Pater 23.11.2016, 11:56 Dlaczego ograniczamy się do zbierania podpisów do tylko członków NGO? Nie lepiej udostępnić w/w petycję na np. avaaz.org? Jeżeli nasz głos ma być słyszalny trzeba wyjść poza nasze małe środowisko. Zatrzasnąć mediami społecznościowymi, powiedzieć krótko- dobra zmiana dąży do zagarnięcia środowiska NGO w Polsce do swoich celów! 125 osoby podpisały petycję w ciągu ostatnich 2 tygodni. Co to znaczy? Nikt NGO nie słucha, kisimy się we własnym sosie. Ja mogę się tym zająć, tylko do kogo mam w tej sprawie pisać w celu ustaleń? ewa.pater@o2.pl ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz PIS to największa porażka tego kraju ~zxc 16.11.2016, 01:23 nie sadziłem, ze za mojego życia poznam co to znaczy PRL, bo urodziłem się w roku zmiany ustroju, ale ten rząd jest nienormalny i poziom manipulacji ludzmi jest ogromny. najstraszniejsze jest to, że dziadki cieszą się (o chyba nie rozumieją co siędzieje).W kazdym razie popieram Wasząakcję, bojest bardzo potrzebna ODPOWIEDZ
 • róznorodność ~Agnieszka Deja 14.11.2016, 11:45 Nie wiem czy jest sens odpowiadać na teksty w stylu "walcie się" - bo to nie jest ani rozmowa, ani dyskusja. Te wszystkie głosy pokazują jednak w jakim tyglu jesteśmy i jak dużo emocji i zaangażowania budzi sektor pozarządowy. Sektor jest różny, różnorodny i to też pokazują te wpisy (nie wiem czy autorami są osoby związane z sektorem pozarządowym/organizacjami pozarządowymi). ODPOWIEDZ
 • manipulanci ~Maria Madejska 13.11.2016, 11:17 Tak nazywam działania TVP .Brak obiektywizmu nieuczciwych informacyjna polegająca na manipulowanie faktami działanie na rzecz jedynie słusznej partii.Obrazanie kupienie z pozycji w skandaliczne programie W tyle wizji Temu wszystkiemu mówię kategorycznie nie ODPOWIEDZ
 • Hmmm ~Przemek 11.11.2016, 09:50 Nie popieram tego stanowiska. Najwięksi dostają bo mają układy. Reszta nic nie ma. Taka jest rzeczywistość. ODPOWIEDZ
 • Jacek Gralczyk ~Łukasz Domagała 10.11.2016, 07:00 We love you! ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Trolle rządowe w akcji! :) ~Jacek Gralczyk - Domiechowice 10.11.2016, 05:39 Tak pod tą tą informacją jak i pod wieloma wypowiedziami na NGO.PL pojawiać się zaczęły "krytyczne" wpisy bezimiennych obrońców dobrej zmiany. Ponieważ tchórzostwo płatnych "niepokornych komentatorów" jest już powszechnie znaną praktyką politycznego marketingu nie warto przywiązywać do tego wagi - anonimy są bez znaczenia. To strefa NGO. Tu się szanuje osobistą odwagę i otwartą przyłbicę. Serdecznie zachęcam aby robić użytek ze swojego nazwiska jeśli się go nie wstydzicie! A anonimowym trollom uświadamiam - wasze wpisy są jak krowi placek. Można w niego wdepnąć, ale poza koniecznością wytarcia buta, marszu to nie wstrzymuje! ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz ha ha ha ~ignorant 10.11.2016, 01:51 Nie zgadzam się z listem. Dlaczego mówicie za wszystkich ! Nawołujecie do solidarności ale przepraszam na jakiej podstawie? Problem uderza w wyjątkowo zakombinowane organizacje. Nie popieram tego nieobiektywnego i kłamliwego protestu. Na marginesie kilka nazwisk już z czołówki to kandydaci politycznych ugrupowań z list PO i Nowoczesnej! ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz trzęsący portkami ~Gośka 09.11.2016, 11:02 Genialne. Nareszcie. Dość tych kłamstw. Czy nikt nie widzi że te organizacje to nie wszystkie.! Wystarczy przeczytać nazwiska. Sami beneficjenci milionowych grantów z układami, którym zamiast mega firmy pozostanie bez dotacji bycie społecznikiem. Żenada! Jako organizacja mam dość hegemoni największych i mówienia że mają rację. Zniszczyliście pojęcie społeczeństwa obywatelskiego lansując zgniłe doktryny. ODPOWIEDZ
 • Zostawcie Fundacje w spokoju . ~Beata Fajencka 09.11.2016, 05:15 Te instytucje które chcecie zniszczyć są przyjazne społeczeństwu , nie tak ja wy .! One robią to co powinien rząd . Więc przestańcie ich oczerniać i odczepcie się od nich . ODPOWIEDZ
 • NIE ! dla atakowania po za rządowych stowarzyszeń ~Ewa Wiraszka 09.11.2016, 03:23 Nie zgadzam się bo : jest to co tvp insynłuje , jest kłamstwem gdyby nie takie organizacje , pomocy od rządzących by nie było , to praca u podstaw , samopomoc i wartość w którą nie wolno uderzać kłamstwem ! ODPOWIEDZ
 • Co nie ich to złe! ~Krystyna Pasierowska 09.11.2016, 12:19 Łapy chcą położyć na wszystkim , nic nie może istnieć bez Pis bez Kaczyńskiego . Nic nie robią dobrego z kasy partyjnej a innych obrażają . Każdy sądzi według siebie oni okradają , mają nieczyste intencje i myślą że wszyscy są tacy sami . ODPOWIEDZ
 • obserwator ~obserwator 09.11.2016, 12:17 "My niżej podpisani ..." potupiemy nóżkami i nas się przestraszą. A jak się nie przestraszą to rzucimy się Rejtanem. Tylko co to ma dać przecież nie zmieni to narracji, a media nie opublikowały niczego czego by nie było wiadomo od lat . Nigdzie w mediach nie powiedziano o nieprawidłowym rozliczaniu się organizacji. Wskazano jedynie na pewien obraz tego co ma miejsce. I obojętne czy to będą poprzednicy, czy na przykład obecnie zarządzający będzie dokładnie tak samo. Oburzanie się na to, że wskazuje się na powiązania różnych organizacji ze sobą jest śmieszne i małostkowe. Pokazuje to jak bardzo większa część działaczy organizacji oderwało się od rzeczywistości. Może styl proponowany przez media "rządzących" nie jest stylem który może się podobać, ale robić z tego sztandar ataku jest nie uprawnione. Może warto pokazać, że w tym samym czasie też inne organizacje dostawały znaczne środki a ich powiązanie wcale nie jest po stronie byłych rządzących. ODPOWIEDZ
 • list protestacyjny ~wiesław wadowski 09.11.2016, 11:37 atak na NGO to zapowiedź likwidacji rządów prawa. Bez tych organizacji nasze życie sprowadzi się do jednego: pracuj i nie myśl ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Fundacje, żle mi się to kojarzy ~Jan Kowalski 08.11.2016, 10:12 Fundacja Batorego, walcie sie ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • demokracja
 • inicjatywy oddolne
 • media
 • społeczeństwo obywatelskie