Przejdź do treści głównej

SCWO: Aktywny Ursynów – jak DKDS i urząd dzielnicy współpracują na rzecz promocji NGO

autor(ka): Federacja Mazowia
2016-10-19, 03:00
archiwalne
http://www.freeimages.com/photo/1208792
Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego to przede wszystkim ciała konsultacyjno-doradcze dla biur miejskich i zarządów dzielnic. Bardzo ważną rolą, którą komisje mogą pełnić na poziomie dzielnicowym, jest integrowanie i sieciowanie lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja ich działań wśród mieszkańców.

Na Ursynowie do DKDS-u należy prawie 70 NGO z różnych branż, różnej wielkości, o różnych potrzebach. Jak sprostać tak różnorodnym wyzwaniom?

Po pierwsze, diagnoza

Odpowiedzi na to pytanie szukają też aktywni, należący do prezydium przedstawiciele DKDS Ursynów: Jacek Weigl, Ewa Wiśniewska i Roma Łojewska. We współpracy Urzędem Dzielnicy Ursynów i Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaproponowali wiosną tego roku warsztat diagnozujący potrzeby i zasoby lokalnych organizacji. Spotkanie, w którym udział wzięło prawie 60 osób, było okazją do lepszego poznania się i wymiany doświadczeń. Organizacje dostrzegły, jak wiele mogą się uczyć od siebie oraz czego potrzebują, aby prężnie się rozwijać. Priorytetem dla ursynowskich NGO okazały się być:

1. Współpraca z otoczeniem – zacieśnianie współpracy z urzędem, nawiązanie współpracy z biznesem oraz wymiana informacji i zasobów między organizacjami na Ursynowie.

2. Promocja działań organizacji wśród mieszkańców.

3. Rozwój i promocja idei wolontariatu oraz wsparcie organizacji w zakresie pozyskania i utrzymania wolontariuszy w organizacji.

Po drugie, plan

W wyniku diagnozy DKDS skupił się na realizacji tych trzech celów. Zaplanowano:

– Warsztaty dotyczące współpracy przedstawicieli sektora społecznego i samorządowego, szkolenia poświęcone współpracy z wolontariuszami oraz fundraisingowi,

– Wydanie informatora o ursynowskich NGO dla mieszkańców,

– Zorganiozwanie 5 listopada br. Festiwalu Wolontariatu promującego organizacje i zachęcającego do współpracy z nimi.

Po trzecie, współpraca

Plan organizacji jest systematycznie realizowany, m.in. dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów. Na co dzień współpraca ta jest możliwa dzięki zaangażowaniu i kompetencjom Iwony Janowskiej – opiekunki DKDS-u z ramienia urzędu, która, będąc przedstawicielką wydziału komunikacji społecznej, wspiera DKDS nie tylko organizacyjnie, ale i merytorycznie. Wsparcie konsultacyjne, eksperckie oraz realizacja różnych zadań z obszaru promocji są kluczowe przy realizacji planu DKDS-u.

Dzielnica wyszła z propozycją cyklu artykułów promujących ursynowskie NGO w lokalnym czasopiśmie Passa – z tej inicjatywy skorzystało już sześć organizacji. Działanie to przynosi efekty. Magdalena Dąbrowska, prezes Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka, która skorzystała z tej formy promocji przyznaje, że choć początkowo była sceptyczna co do jej skuteczności, to dzięki informacji w Passie wielu mieszkańców dowiedziało się o ich działalności i zainteresowało ofertą. Urząd Dzielnicy Ursynów sfinansuje też w całości projekt, redakcję i druk informatora o ursynowskich organizacjach pozarządowych oraz wesprze organizacyjnie i rzeczowo organizację Festiwalu Wolontariatu. Należy przy tym zaznaczyć, że pomysły i koncepcje tak informatora, jak i Festiwalu są przygotowywane przez same organizacje podczas spotkań DKDS-u, spotkań roboczych i pracy zdalnej, a funkcja Urzędu ma charakter wspierający ich realizację. Ważny dla organizacji jest też udział w posiedzeniach DKDS-u nie tylko opiekunki, ale także przedstawicieli wydziałów, ośrodka pomocy społecznej oraz, co jakiś czas, burmistrzów.

Oprócz powyższych form, Urząd wspiera organizacje poprzez użyczanie sal nie tylko na spotkania DKDS-u, ale też szkolenia organizacji czy inne działania NGO (prowadzona od sześciu lat akcja „1% zostaw na Ursynowie” czy współorganizacja balu dla osób niepełnosprawnych). Zdaniem Ewy Wiśniewskiej, członkini prezydium ursynowskiego DKDS, współpracy tej sprzyja dobra atmosfera, duża kompetencja i życzliwość urzędników oraz otwartość w spieraniu się i dyskutowaniu na argumenty, tak po stronie organizacji, jak i samorządu. Wyzwaniem w dalszym ciągu pozostaje współpraca DKDS-u z radnymi. Może będzie to cel na kolejny rok?


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Federacja Mazowia
Organizator:

Federacja MAZOWIA

Adres:

Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 652 22 66

Faks:

22 350 64 40

Www:

http://www.mazowia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • miasto
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • rozwój regionalny
  • współpraca z administracją