Przejdź do treści głównej

Otwarte dane. Koordynatorem rządowego programu będzie minister cyfryzacji

autor(ka): PAP - Serwis Samorządowy
2016-09-22, 14:54
użytkownik
archiwalne
Ministerstwo Cyfryzacji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
(PAP) Rada Ministrów przyjęła we wtorek „Program otwierania danych publicznych". Oprócz administracji rządowej program będą mogły realizować także samorządy.

„Program otwierania danych publicznych" jest pierwszym dokumentem rządowym poświęconym temu zagadnieniu. Jego celem jest poprawa standardów otwierania danych publicznych i ich jakości, a także umożliwienie jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Program ma przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom (poprzez wsparcie innowacyjne firm i kreowanie innowacyjnych produktów), jak też obywatelom (poprzez zwiększenie ich udziału we współdecydowaniu o sprawach publicznych oraz poprawę standardu życia dzięki stworzeniu nowych usług i aplikacji wykorzystujących dane gromadzone przez podmioty publiczne).

Podstawowym celem programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl. Cele szczegółowe to m.in.:
- wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co poprawi wzrost gospodarczy oraz zwiększy rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy w przemyśle kreatywnym (tworzy on nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki);
- poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne;
- zwiększenie przejrzystości i skuteczności funkcjonowania organów administracji publicznej, usprawnienie działalności urzędów, umożliwienie obywatelom udziału w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych; - wsparcie realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (chodzi o wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejszą administrację, zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce).

Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych będą one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu. Dane publiczne i metadane mają być dostępne także przez interfejsy programowania aplikacji (API).

Głównymi realizatorami programu będą organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. Program może także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe instytuty badawcze. Koordynatorem programu będzie minister cyfryzacji.

Środki na realizację programu w latach 2016-2020 powinny być wygospodarowane w ramach limitów budżetowych ustalonych dla danych dysponentów (ministerstw). W 2016 r. resort cyfryzacji w swoim budżecie zaplanował 120 tys. zł na szkolenia dla administracji.

Program stanowi odpowiedź na liczne potrzeby przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli. Jego przygotowanie poprzedzono analizą potrzeb zainteresowanych, wykorzystujących informacje do różnych celów.

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w kwietniu 2016 r. wynika, że dane publiczne w pierwszej kolejności wykorzystywane są w celach naukowych i edukacyjnych (53,3 proc.), w drugiej - w celu kontroli działań władzy (46,1 proc.), w trzeciej - chodzi o zwiększenie wiedzy na temat działania państwa (45,5 proc.).

Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się dane z zakresu statystyki, administracji publicznej oraz budżetu i finansów publicznych. Aż 62,3 proc. osób biorących udział w ankiecie poparło ustanowienie w urzędach pełnomocników ds. dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: KPRM mp/Serwis Samorządowy PAP


Informacja pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działania strażnicze
  • informacja publiczna
  • nowe technologie
  • państwo, polityka
  • współpraca z administracją