Przejdź do treści głównej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ma już 25 lat

autor(ka): Centrum Prasowe PAP
2016-07-04, 16:25
użytkownik
archiwalne
Od lewej - Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Łukasz A. Turski oraz Maciej Żylicz, prezes FNP, fot. One HD
Ponad 10 tysięcy indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród, ponad 300 zespołów badawczych zatrudniających młodych badaczy i przeszło 928 mln zł przekazanych polskiej nauce i naukowcom - to bilans 25-lecia działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, największej organizacji pozarządowej wspierającej naukę w Polsce.

Wsparcie Fundacji pomaga polskim uczonym dokonywać spektakularnych odkryć, rozwijać swoje talenty, konkurować w międzynarodowym środowisku naukowym i sięgać po zagraniczne granty czy nagrody oraz tworzyć w Polsce nowoczesne warunki pracy badawczej na światowym poziomie.

Od momentu powstania Fundacja starała się nie tylko odpowiadać na bieżące potrzeby, ale przede wszystkim konsekwentnie wprowadzać światowe standardy w polskiej nauce. Fundacja wspierała inwestowała w badania naukowe i rozwój najwybitniejszych naukowców (w 1992 r. ustanowiono Nagrodę FNP, która jest uznawana za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, a w 1993 r. ruszył program START, skierowany do badaczy przed trzydziestką), wspierała wyjątkowe przedsięwzięcia naukowe (często w sytuacji zagrożenia ich realizacji), dofinansowywała rozbudowę, modernizację i wyposażenie placówek badawczych i naukowych, działała na rzecz komercjalizacji odkryć naukowych (transfer technologii do praktyki gospodarczej), realizowała projekty wydawnicze (stworzyła prestiżową serię MONOGRAFIE, która liczy już 200 książek o tematyce humanistycznej i społecznej), rozwijała współpracę międzynarodową.

W ostatnich latach Fundacja wspierała naukowców we wczesnym uzyskiwaniu samodzielności naukowej oraz starała się przeciwdziałać zjawisku „drenażu mózgów” i zachęcać młodych badaczy pracujących naukowo za granicą do powrotu do kraju.

W najbliższych kilku latach Fundacja wesprze polską naukę środkami w wysokości ponad 1,1 miliarda złotych pochodzącymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Fundacja przewiduje, że pozwolą one na sfinansowanie ponad 350 grantów, w tym utworzenie ok. 200 zespołów badawczych. Do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 2500 młodych naukowców (studentów, doktorantów i postdoców).

Jubileusz 25-lecia była także okazją do wręczenia po raz pierwszy wyróżnień im. Prof. Macieja W. Grabskiego. Nagroda ta, ustanowiona w 2016 r., jest przyznawana przez Zarząd FNP za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Pierwszymi laureatami nagrody zostali prof. Łukasz A. Turski, fizyk teoretyk, uznany popularyzator nauki, pomysłodawca Pikniku Naukowego i współtwórca Centrum Nauki Kopernik oraz Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - organizacji pomagającej wybitnie zdolnym dzieciom.

 


Źródło: Centrum Prasowe PAP
Organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Adres:

Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 845 95 00

Faks:

22 845 95 05

Www:

http://www.fnp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nauka i technika