Przejdź do treści głównej

Wysłuchanie ustawy o mediach publicznych w Sejmie

użytkownik
archiwalne
Sejm RP. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Wysłuchanie publiczne poświęcone projektom ustaw o mediach narodowych i składce audiowizualnej odbędzie się w Sejmie 17 maja 2016 r. Udział własny albo organizacji w wysłuchaniu można zgłosić do 7 maja 2016 r. (sobota). Inicjatorzy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych zapraszają do zabrania głosu.

Komisja Kultury i Środków Przekazu na wnioski wszystkich partii postanowiła przeprowadzić w Sejmie wysłuchanie publiczne nowych ustaw o mediach. Konsekwentne działania sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, spotkania i rozmowy o Pakcie ze wszystkimi partiami i publiczne domaganie się konsultacji obywatelskich przyniosły efekt. Wysłuchanie odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu.

Jak zgłosić chęć udziału?

Należy do 7 maja 2016 r. złożyć wypełniony formularz, który znajduje się w załączniku (jest także do pobrania ze strony Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/wysluchanie_publiczne). Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy musi być wypełnione czytelnie drukowanymi literami i złożone osobiście w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu albo przesłane pocztą (decyduje data stempla). Wszystkie informacje o instytucji wysłuchania oraz dla osób chcących wziąć w nim udział są dostępne na stronie Sejmu w menu głównym „Prace sejmu”, w zakładce „Lobbing i wysłuchanie publiczne”.

Tu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page/inf_wys_pub znajdziemy dokładne informacje o wysłuchaniu projektów ustaw o mediach publicznych, uchwałę w sprawie jego przeprowadzenia, tytuł projektu i numery druków sejmowych – potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza.

Jak wypełnić zgłoszenie

W nagłówku należy zaznaczyć numer druku sejmowego i nazwę projektu. Poselski projekt ustawy o mediach narodowych to numer 442. Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej to numer 443. Przepisy prowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej - numer 444.

W części A formularza osoba fizyczna, która zabiera głos w swoim imieniu podaje swoje imię, nazwisko i pełen adres, a inne podmioty – nazwę, siedzibę i adres. W części B podaje się nazwiska osób, które chcą zabrać głos w imieniu organizacji. W tej części wskazuje się osoby, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem ustawy (w tym do udziału w wysłuchaniu publicznym). Niepodanie adresów w zaznaczonych miejscach spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Część C wypełniają tylko zawodowi lobbyści, kancelarie i firmy konsultingowe reprezentujące swoich klientów.

Część D jest obowiązkowa – w sposób ogólny należy opisać interes, który zamierza się chronić oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie chce się zabiegać podczas tego wysłuchania.

W części E należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia formularza zgłoszenia w imieniu podmiotu dokonującego zgłoszenia. Dokumentem potwierdzającym może być np. wyciąg z KRS, statut, pełnomocnictwo, umowa.

W części F podpisuje się osoba składająca zgłoszenie, czyli albo osoba fizyczna z części A albo osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

Jakie są zasady wysłuchania

Po upływie 3 trzech dni zgłoszenie powinno zostać przyjęte. Czy stało się tak rzeczywiście można sprawdzić na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page/inf_wys_pub

Należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego albo paszportu, aby zostać wpuszczonym na teren Sejmu. Wysłuchanie może trwać od 1,5 do 3 godzin. Każdej osobie zostaje przydzielony czas (ok. 2-3 minuty w przypadku dużej liczby zgłoszonych) na wypowiedź przez przewodniczącego komisji sejmowej, który udziela głosu i decyduje o kolejności wystąpień. Można zgłosić więcej osób z jednej organizacji, ale należy się liczyć z tym, że tylko jedna osoba z organizacji będzie mogła zabrać głos.

Więcej informacji o wysłuchaniu publicznym 17 maja 2016 r. na stronie: www.mediapubliczne.org.pl oraz na Facebooku Paktu: https://www.facebook.com/mediapubliczne


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych
Data wydarzenia: od 2016-05-04 do 2016-05-07
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 416 40 30

E-mail:

monika.banach@ofop.eu

Www:

http://www.ofop.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • kultura i sztuka
  • media
  • państwo, polityka
  • partycypacja
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją

Ustawa medialna bez konsultacji. Organizacje protestują