Przejdź do treści głównej

Czwarte posiedzenie RDPP. Będzie nowy termin na zamieszczanie sprawozdań? [relacja]

autor(ka): oprac. rk, wiadomosci.ngo.pl
2016-04-11, 03:34
archiwalne
fot. ngo.pl
7 kwietnia 2016 r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Padła na nim zapowiedź nowelizacji ustawy o działalności pożytku, która będzie polegała na wydłużeniu terminu zamieszczania sprawozdań przez OPP na stronie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zmiana ma sprzyjać poszerzeniu kręgu uprawnionych do zbierania 1 proc. – więcej organizacji będzie na czas wywiązywać się z obowiązku, który warunkuje znalezienie się na liście uprawnionych.

Czwarte posiedzenie RDPP prowadzili wspólnie dwaj współprzewodniczący: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz i reprezentujący stronę pozarządową, Krzysztof Balon. Rozpoczęło się ono od sprawozdań z prac poszczególnych Zespołów Rady. W okresie od ostatniego posiedzenia szczególnie intensywnie pracował Zespół ds. Społecznych. Jego działania omówił ksiądz Stanisław Słowik. Z tematów, które przedstawił, największą dyskusję wywołał projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

30 września, a potem wezwanie

Zmiana w ustawie o pożytku miałaby polegać na przesunięciu terminu na zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie obowiązuje termin 15 lipca. Organizacje pożytku, które nie zmieszczą się w tym terminie, tracą możliwość zbierania jednego procenta. Aby takich organizacji było jak najmniej, proponuje się przesunięcie terminu na 30 września.

Ta propozycja wyszła z departamentu pożytku. Ponadto departament chce dać jeszcze jedną szansę organizacjom – ostatecznie z listy uprawnionych do zbierania 1 proc. wypadną te, które wezwane przez departament, nie odpowiedzą, tzn. nie złożą sprawozdania.

Propozycja "ostatniej szansy" była na posiedzeniu gorąco dyskutowana. Przedstawiciele organizacji opowiadali się raczej za tym, żeby zmiana dotyczyła tylko terminu. To powinno wystarczyć do poprawy sytuacji. Dodatkowa procedura ma rodzić patologię – organizacje mogą celowo nie składać sprawozdań w nowym terminie i czekać na wezwanie (przez co zyskują kolejne dni).

Departament argumentował, że wezwania mają głównie stworzyć szansę organizacjom, którym nie udało się dopełnić obowiązku z przyczyn losowych. Deklaruje, że wezwania stosował już wcześniej, nie ma więc mowy o nieprzygotowaniu ministerstwa do tej procedury, czy jej nieprzemyśleniu.

Ostatecznie przyjęto, że przesunięcie terminu na 30 września jest rekomendowane przez Radę. Natomiast przygotowanie procedury na sytuacje nadzwyczajne (dla organizacji niedopełniających obowiązku z powodów, na które nie miały większego wpływu) Rada pozostawia departamentowi.

Zespół ds. Społecznych zarekomendował również przyjęcie dwóch uchwał akceptujących projekty rozporządzeń, które trafiły do Rady: rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego. Obie uchwały Rada przyjęła.

Wdrażany będzie program młodzieżowy

W ostatnim czasie spotykał się również Zespół ds. Polityki na rzecz Młodzieży. Wrócił on do dyskusji o programie na rzecz młodzieży. Program ten był dorobkiem poprzedniej kadencji Rady, nie został jednak wdrożony (zobacz: "Zobaczymy, co zrobią politycy"). Wszystko wskazuje na to, że teraz wreszcie się to odbędzie i w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie pierwszy konkurs, realizujący zapisy programu.

Nowelizacja pożytku, która ominęła Radę

Podczas poprzedniego posiedzenia RDPP (zobacz: relacja) jej członkowie zostali poinformowani o procedowanym właśnie wtedy senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku. Projekt ten dotyczył głównie współpracy Senatu z organizacjami pomagającymi Polakom za granicą, ale dodał też do ustawy kolejną sferę pożytku (zobacz: Senat poszerza pożytek i opiekuje się Polonią). Pracowano nad nim bardzo szybko i RDPP nie zdążyła się nim zająć (w ogóle nie trafił do Rady).

Sytuację tę tłumaczył Piotr Kontkiewicz z Departamentu Pożytku Publicznego. Członkowie RDPP wyrazili zrozumienie dla tego konkretnego przypadku, zaznaczając jednak, że sytuacja, kiedy zmiana w ustawie o pożytku omija Radę i nie może ona skonsultować przedstawionych propozycji, nie powinna się już powtórzyć. Krzysztof Balon zaproponował, żeby formalnie RDPP wyraziła "ubolewanie", że stało się to, co się stało.

Ogólna ocena Rady w sprawie senackiego projektu była pozytywna. Projekt stał się już prawem (zobacz: "Senacka nowelizacja pożytku podpisana i opublikowana"). Jednak Witold Zakrzewski zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo tkwiące w zwyczaju dopisywania kolejnej sfery pożytku, w odpowiedzi na sygnały, że niektóre sądy nie dostrzegają działań opisanych w tej sferze (nie dostrzegają ich w szerszych sferach, które były w ustawie od samego początku).

Pierwotny katalog wydawał się uniwersalny i szeroki – miał zmieścić bardzo dużo. Praktyka dopisywania kolejnych sfer (zwykle dość wąskich) w odpowiedzi na różne, często indywidualne sytuacje i lobbing, może być zgubna. Może m.in. prowokować następne podmioty do działań, polegających na wymuszaniu dopisania do ustawy nowej "mojej" sfery.

Ewidencja stowarzyszeń – szybka akcja bez gwarancji powodzenia

Druga sytuacja zlekceważenia Rady, omawiana na posiedzeniu, związana jest z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Projekt ten powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (zobacz: "Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Znaj rozporządzenie"). Jego tematyka ewidentnie wskazuje na Radę, jako na jedno z pierwszych ciał, które powinno się poprosić o skonsultowanie rozporządzenia. Nie zrobiono tego, a termin na zgłaszanie uwag formalnie już minął.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele MSWiA przeprosili za błąd, którym było niewystąpienie o opinię RDPP. Deklarowali, że są jeszcze otwarci na uwagi do projektu. Nie potrafili jednak określić, do kiedy te uwagi Rada mogłaby zgłosić. Proponowane przez Krzysztofa Balona dwa tygodnie (termin i tak ekspresowy, ze względu na organizacje prac w Radzie i zespołach) nie zostały przyjęte.

Stanęło na tym, że Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli zajmie się projektem rozporządzenia i przygotuje stanowisko najszybciej jak się da – wszystko to jednak bez gwarancji, że resort administracji na te propozycje poczeka i będzie mógł je formalnie rozpatrzeć.

Rady wojewódzkie, poszerzenie RDPP i zmiany w regulaminie

Organizacja prac Rady Działalności Pożytku Publicznego może w najbliższym czasie ulec poważnym zmianom. Po pierwsze, skład Rady zostanie poszerzony o nowych członków reprezentujących organizacje pozarządowe. Ilu ich będzie oraz kiedy to się stanie, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że MRPIPS ogłosiło już rekrutację na nowych członków i trwa ona do 1 maja (zobacz: Uzupełniający nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji).

Pracy Rady będą mogli się również przyglądać członkowie wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego. To propozycja Krzysztofa Balona, który uczestniczył niedawno w spotkaniu przedstawicieli tych rad, mającym na celu powstanie konwentu wojewódzkich rad pożytku. Okazało się, że na poziomie województw oczekuje się patronatu i wsparcia RDPP. Przyjęto więc, że zostanie wystosowane stałe zaproszenie na posiedzenia Rady dla przedstawicieli rad z poziomu województwa. Jeśli rady wojewódzkie skorzystają z zaproszenia, na posiedzeniach RDPP może pojawiać się nawet po kilkanaście nowych osób.

Podczas czwartkowego posiedzenia powołano też zespół doraźny, który ma przygotować propozycję zmian w regulaminie Rady. Wyjaśnienia wymagają m.in. niezgodności regulaminu z rozporządzeniem w sprawie Rady. Zaproponowano też, żeby przygotować uniwersalną procedurę wskazywania przez RDPP przedstawicieli do różnych ciał (jak grupy robocze, komitety monitorujące, komisje konkursowe), o co często proszona jest Rada.

Na koniec, członkowie Rady zostali zapoznani z założeniami Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywanego w mediach Planem Morawieckiego. Przedstawił je Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński. Współprzewodniczący Rady, Krzysztof Michałkiewicz oczekuje, że III sektor będzie elementem tego planu.

Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na 23 czerwca 2016 r. Dzień wcześniej członkowie reprezentujący stronę pozarządową spotkają się z organizacjami pozarządowymi. Będzie to drugie takie spotkanie w tym roku – pierwsze miało miejsce 6 kwietnia (przed omawianym tu posiedzeniem). Pozarządowi członkowie rady organizują spotkania, podczas których każda organizacja może zgłosić swój problem czy postulat, raz na kwartał.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją