Przejdź do treści głównej

Organizacje warszawskie – rzecznicy całego sektora?

archiwalne
Warszawskie organizacje, z racji lokalizacji, mają bliżej do urzędów centralnych, ośrodków władzy, ambasad oraz przedstawicielstw innych krajów, a także mediów ogólnopolskich. Wykorzystują więc tę bliskość, częściej podejmując działania rzecznicze.

W artykule Organizacje warszawskie czy w Warszawy? Sektor w stolicy jest „inny” pisaliśmy, że stołeczna lokalizacja z jednej strony przyciąga organizacje parasolowe, a z drugiej strony skutkuje bardziej intensywnymi relacjami między warszawskim sektorem a administracją rządową, mediami ogólnopolskimi czy organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Sugerowaliśmy też, że w konsekwencji organizacje warszawskie częściej podejmują działania rzecznicze. Warto przyjrzeć się, co to dokładnie oznacza.

Wykres 1. Działania podejmowane przez organizacje w ciągu dwóch lat przed badaniem

Zestawienie organizacji z Warszawy z tymi z całego kraju potwierdza, że stołeczne stowarzyszenia i fundacje są dużo bardziej aktywne w zakresie reprezentowania i rzecznictwa interesów swoich członków lub podopiecznych (Warszawa – 35%, Polska – 26%), mobilizowania i edukowania opinii publicznej na rzecz poparcia działań organizacji (Warszawa – 34%, Polska – 29%), uczestnictwa w debatach z administracją publiczną i samorządem, na przykład w konsultacjach społecznych, kampaniach, protestach (Warszawa – 29%, Polska – 24%) oraz w zakresie rzecznictwa i działań lobbingowych (Warszawa – 20%, Polska – 11%). Przynajmniej jedno z wymienionych wyżej działań w ciągu dwóch lat przed badaniem podjęło 60% warszawskich organizacji i 48% stowarzyszeń i fundacji w całej Polsce.

Jak na zaangażowanie w działania rzecznicze wpływa charakter działań organizacji? Warto odwołać się do podziału na organizacje działające na rzecz Warszawy i te tylko w Warszawie zlokalizowane, których działalność ma jednak charakter regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy. Okazuje się, że nie tylko warszawskie organizacje o charakterze ponadlokalnym podejmują działania rzecznicze częściej niż organizacje w innych miejscach w Polsce, ale także te działające na rzecz Warszawy.

***

W artykule zaprezentowano wyniki badania „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015”. Zrealizowano je na losowej próbie 534 organizacjach - 300 organizacji przebadano w ramach dedykowanych badań warszawskich organizacji pozarządowych, a 234 stowarzyszeń i fundacji z Warszawy zostały wylosowane do badania ogólnopolskiego „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015”, którego wyniki zostały też zaprezentowane w artykule jako tło dla danych warszawskich.

Dedykowane badanie organizacji warszawskich sfinansowano ze środków urzędu m.st. Warszawy. Badania ogólnopolskie zostały zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf.własna (fakty.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • miasto
  • państwo, polityka
  • rzecznictwo, lobbing
  • współpraca z administracją
  • z badań III sektora