Przejdź do treści głównej

Rusza program PFRON: Finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-03-01, 11:57
archiwalne
Abhijit Bhaduri, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0
Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji programu "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" - Program współpracy z Zarządem Województwa w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania. Ministerstwo Rozwoju intensywnie współpracowało z PFRON w celu wypracowania założeń Programu zgodnych z zasadami wdrażania funduszy strukturalnych.

Celem Programu jest zapewnienie środków PFRON na współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Środki PFRON przeznaczone będą na zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty dedykowane w całości aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia ze środków PFRON w ramach Programu są organizacje pozarządowe, które spełnią kryteria uczestnictwa w Programie, w szczególności prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podstawą realizacji Programu w danym województwie jest porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa odpowiedzialnym za wybór projektów do dofinansowania a Wojewódzkim Oddziałem PFRON.

W tych województwach, w których takie porozumienie zostanie zawarte, organizacja pozarządowa ubiegająca się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych może ubiegać się o przyznanie przez PFRON środków na wymagany wkład własny. W tym celu organizacja powinna zgłosić się do wojewódzkiego oddziału PFRON. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez oddział PFRON, organizacja uzyskuje zapewnienie finansowania wkładu własnego, które zostanie jej faktycznie przekazane wraz z dofinasowaniem w ramach umowy o dofinansowanie projektu. Za przekazanie środków organizacji pozarządowej odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa, w imieniu którego występować będzie określona instytucja przekazujące ww. dofinansowanie w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

Szczegóły znajdują się na stronie PFRON.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Data wydarzenia: od 2016-03-01 do 2016-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rozwój zawodowy