Przejdź do treści głównej

Cyber sejf. Co jest najważniejsze dla bezpieczeństwa w sieci? MC prosi o głosy

autor(ka): Serwis samorządowy PAP, kkż
2016-02-26, 15:01
archiwalne
Ministerstwo Cyfryzacji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
(PAP) Co jest najważniejsze dla bezpieczeństwa w sieci - resort cyfryzacji rozpoczął konsultacje Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP i prosi o uwagi do 8 marca.

Ministerstwo podkreśla, że obszar bezpieczeństwa obywateli, również w sieci Internet, powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju. Jak wskazano w Kierunkach Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP to jeden z głównych priorytetów ministra cyfryzacji.

Resort apeluje, że w sieci coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych i należy temu skutecznie przeciwdziałać. Jest to również istotne ze względu na dynamicznie rozwijające się usługi.

Opracowany w UE projekt dyrektywy NIS, nad którą prace zakończą się w połowie roku 2016 - kładzie silny akcent na obszar cyberbezpieczeństwa. Resort jest zdania, że niezbędne jest natychmiastowe zbudowanie warunków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni określają trzy podstawowe obszary: Technika - Procedury - Ludzie. Jak utrzymuje ministerstwo, zgodnie z analizami „obszar techniczny jest na zadowalającym poziomie i należy dbać o jego dalszy rozwój", ale „pozostałe dwa obszary (Procedury i Ludzie) należy jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy poziom organizacyjny".

W Założeniach Strategii Cyberbezpieczeństwa jest w związku z tym nacisk na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która dokładniej opisze wszystkie wskazane kierunki działań.

Zgodnie z założeniami, opracowanie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP będzie realizowane z udziałem interesariuszy procesu i konsultacji z ekspertami. Resort przekazuje więc do konsultacji, przygotowany przez Zespół zadaniowy MC, dokument określający Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP.

Przedstawia w nim prawno-instytucjonalną analizę stanu obecnego i główne założenia budowy efektywnego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP oraz proponowane rozwiązania, które posłużą do przygotowania krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Konsultacje potrwają do 8 marca. Uwagi można nadsyłać na adres: .

Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dostępne są tutaj

https://mc.gov.pl/files/zalozenia_strategii_cyberbezpieczenstwa_v_final_z_dnia_22-02-2016.pdf


Data wydarzenia: od 2016-02-26 do 2016-03-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • nowe technologie