Przejdź do treści głównej

Ruszył nabór wniosków do programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-02-26, 12:08
archiwalne
http://www.sxc.hu/profile/lusi
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. Termin składania wniosków: do 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnio­ski, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi, na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

ul. Płocka 13

01-​231 War­sza­wa

z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży”.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury
Data wydarzenia: od 2016-02-26 do 2016-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Źle pomyślany program! ~Maria Łaś 08.03.2016, 03:02 Koszta kwalifikowane są tak ograniczone, że nie można z ich opłacić nawet wychowawców/opiekunów. Jak mają do takich programów przystępować ngo? Jak mamy znaleźć prywatnych sponsorów takich działań? To jest prawie nierealne. Drugi raz czytam ten regulamin z nadzieją, że może uda mi się jakoś to ugryźć, ale bez powodzenia. A szkoda, bo wiem, że ta wymiana jest bardzo potrzebna. Tak sztywne określenie kosztów kwalifikowanych zawsze sprawia na mnie wrażenie, że administracja publiczna uważa się za mądrzejszą od społeczeństwa. A tymczasem wbrew pozorom łatwiej jest znaleźć darmowy nocleg niż opiekunów, którzy pozwolą sobie na miesiąc pracy za darmo. Dopisek "nie finansujemy kosztów administracyjnych" jest również dziwny. Prosimy wobec tego o zwolnienie z obowiązków administracyjnych (sprawozdawczość), jeżeli nie możemy jej proporcjonalnie finansować z dotacji. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • historia
  • kultura i sztuka
  • młodzież
  • wielokulturowość
  • współpraca międzynarodowa