Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej ofert na wspieranie zadania publicznego - Miasto kultury

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2016-01-26, 13:24
archiwalne
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że na otwarty konkurs na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Miasto kultury wpłynęło 186 ofert.

Komisja dokonała oceny formalnej ofert z zastosowaniem karty oceny według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonano oceny formalnej 186 ofert. 175 ofert zostało ocenionych pozytywnie, 11 ofert oceniono negatywnie.

Pełne wyniki znajdują się na stronie lublin.eu TUTAJ


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: lublin.eu
Data wydarzenia: od 2016-01-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka