Przejdź do treści głównej

Spotkania kancelarii prawnych PRO BONO [relacja]

autor(ka): Anna Włodarczyk
2016-01-21, 14:49
użytkownik
archiwalne
Pro Bono Roundtable to pierwsze w Polsce cykliczne spotkanie przedstawicieli kancelarii prawnych biorących udział w programie Centrum Pro Bono. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń między prawnikami angażującymi się w działalność pro bono, dyskusja na temat potrzeb i wyzwań prawniczego sektora pro bono, rozwijanie idei nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prawniczego wolontariatu kompetencyjnego dużych firm na rzecz organizacji pozarządowych.

Centrum Pro Bono powstało w 2008 roku z inicjatywy Filipa Czernickiego (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych), dr. Adama Bodnara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Ewy Konczal (Fundacja Ashoka), Mec. Agnieszki Wardak (kancelaria Dentons). Celem programu jest pośrednictwo między potrzebującymi pomocy prawnej organizacjami pozarządowymi, a kancelariami prawnymi, które angażują się w działalność pro bono. Sprawy zgłaszanie przez organizacje pozarządowe do Centrum Pro Bono dotyczą wszystkich gałęzi prawa. Czasami wymagają jedynie pomocy prawnika w sformułowaniu umowy, czy wydania opinii prawnej, często też są to dłuższe i bardziej angażujące obie strony projekty edukacyjne lub społeczne.

Kancelarie, które wzięły udział w spotkaniu to: Clifford Chance, CMS Cameron McKenna, Dentons, DLA Piper, Hogan Lovells. Gide Loyrette Nouel, Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy, Linklaters, Wierzbowski Eversheds, Polowiec i Wspólnicy, Weil, Gotshal & Manges.

Pro Bono Roundtable są organizowane każdorazowo przez inną kancelarię przy współpracy z Anną Włodarczyk - koordynatorką Centrum Pro Bono. Styczniowe spotkanie Pro Bono Roundtable odbyło się w siedzibie kancelarii Dentons, na 30 piętrze budynku Rondo 1 zlokalizowanego przy Rondzie ONZ w Warszawie, poprzednie, które miało miejsce jeszcze jesienią 2015 roku było zorganizowane przez kancelarią DLA Piper. Podczas dwóch dotychczasowych spotkań dyskutowano m.in. na temat: programów pro bono poszczególnych firm (zaangażowanie na rzecz polskich organizacji, ale także współpraca z globalnymi partnerami jak UNICEF, Bank Światowy), sposobów motywowania prawników w firmach do działalności pro bono, potrzeb kancelarii związanych z Centrum Pro Bono. Poruszono także kwestię podatku VAT i PIT od nieodpłatnych usług prawnych, oraz zaplanowano przeprowadzenie seminariów dla organizacji pozarządowych dotyczących różnych zagadnień prawa. Z informacji uzyskanych od organizacji wynika, że tematami interesującymi je w dużym stopniu są: ochrona danych osobowych, prawo własności intelektualnej, zasady udziału organizacji w rozprawach sądowych.

Na styczniowym Pro Bono Roundtable dodatkowo głos zabrały zaproszone przedstawicielki organizacji pozarządowych – Fundacji Ashoka i Fundacji Habitat for Humanity.

Ashoka to organizacja wspierająca innowatorów społecznych, czyli osoby, które mając unikalny pomysł rozpoczynają działalność mającą na celu rozwiązanie problemu społecznego na poziomie systemowym, a więc m.in. w sposób, który zakłada np. także zmianę prawa, co w konsekwencji wpływa też na zmianę rzeczywistości społecznej.

Dyrektor Fundacji Ashoka Agata Stafiej-Bartosik przedstawiła działalność organizacji, której Polski oddział funkcjonuje już od 20 lat. Wspomniała także o tym, co może być pomocne dla osób, które prowadzą organizacje – według niej poza wyspecjalizowaną wiedzą prawniczą bardzo cenne są także kompetencje pracowników korporacji, takie jak umiejętność zarządzania zespołem, tworzenia budżetu, planowania zadań. Prawnicy wyrazili chęć pomocy również w takich aspektach działalności fundacji i stowarzyszeń. Według dyrektorki Ashoki może to wpływać na „zasypywanie” przepaści między sektorem pozarządowym, a biznesem i prowadzić do lepszej spójności społecznej.

Kolejny gość spotkania - Magdalena Ruszkowska - Cieślak – Menedżer ds. Programowych Fundacji Habitat For Humanity przedstawiła obszerną prezentację ukazującą cele organizacji, przebieg realizowanych projektów, oraz sposoby finansowania działalności. W realizacji działań kluczowa jest dla organizacji pomoc prawna pro bono. Habitat for Humanity pomaga tym, którzy nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają poniżej dopuszczalnych norm. Habitat for Humanity buduje i remontuje domy, przy wsparciu samych beneficjentów, wolontariuszy, darczyńców i organizacji habitatowskich z innych krajów.

Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu.

Centrum Pro Bono zachęca organizacje do zgłaszania problemów prawnych, oraz wszelkich innych próśb i zapytań poprzez formularz na stronie www.centrumprobono.pl, a także za pomocą maila .


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Centrum Pro Bono
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • poradnictwo obywatelskie
  • prawo
  • współpraca z uczelniami