Przejdź do treści głównej

Spotkanie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego o Strategicznej Mapie Sektora [relacja]

autor(ka): Weronika Czyżewska
2016-01-18, 10:31
użytkownik
archiwalne
Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. równego traktowania Wojciecha Kaczmarczyka, odbyło się 15 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie z przedstawicielami Krajowego Panelu Ekspertów na temat realizacji Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W spotkaniu wzięli udział Arkadiusz Jachimowicz, Weronika Czyżewska oraz Tomasz Schimanek (prezydium wybrane przez Krajowy Panel Ekspertów), ze strony rządowej pełnomocnik Wojciech Kaczmarczyk oraz Piotr Krygiel.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z realizacją Strategicznej Mapy, stanem prac, zasadami i powstawaniem Partnerstw Tematycznych oraz założeniami programowymi rządu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wspieraniu systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej, zmian dot. usprawnienia i ułatwienia działania III sektora (poprawy działania mechanizmu 1%, samoregulacji i reprezentacji sektora obywatelskiego, wolontariacie), rozwoju i wzmocnieniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy planach utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych i wprowadzenia Funduszu Grantów Instytucjonalnych.

Przedstawiciele KPE zwrócili uwagę na istotę prowadzenia konsultacji społecznych z szerokim i zróżnicowanym gronem organizacji pozarządowych, kwestie regrantingu jako mechanizmu ważnego i pożytecznego, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustawowym obowiązku ich tworzenia na poziomie centralnym. Przypomniano także o dorobku Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej działającego przy Kancelarii Prezydenta RP, którego prace na ten moment nie są kontynuowane. Rozmowa opierała się o wyszczególnione w Mapie konkretne kierunki i obszary działań dla Partnerstw Tematycznych, które w większości zbieżne są z ogólnymi założeniami programowymi Pełnomocnika.

Pełnomocnik ds. społeczeństwa obywatelskiego wyraził nadzieję, że realizacja Strategicznej Mapy przez współpracujące ze sobą organizacje pozarządowe, powstające Partnerstwa Tematyczne i Koalicje wokół nich, będą wsparciem eksperckim w rozwiązywaniu konkretnych problemów sektora społecznego i będą pomocne w realizacji zdań postawionych przed jego urzędem.

Zebrani zadeklarowali chęć współpracy na zasadzie wymiany informacji o prowadzonych pracach Partnerstw Tematycznych, a tym samym realizacji Strategicznej Mapy Drogowej oraz bieżących działań pełnomocnika, prowadzonych działaniach i konsultacjach dotyczących sektora obywatelskiego. Działania te będą podstawą do dalszej współpracy z organizacjami pozarządowymi i wypracowywania wspólnie konkretnych rozwiązań w ramach podjętych tematów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Ze szczegółowym Programem rządu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego można zapoznać się na stronie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i rówego traktowania (www.rownetraktowanie.gov.pl)

Zachęcamy do włączenia się w realizację Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego i przystąpienie lub zainicjowanie Partnerstwa Tematycznego. Wszystkie materiały i szczegóły dot. realizacji Mapy znajdują się w zakładce Strategia dla III sektora, a niebawem na stronie Partnerstw Tematycznych na www.mapa3sektora.org.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Krajowy Panel Ekspertów
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 10 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją