Przejdź do treści głównej

Nowi w Radzie. Dariusz Suszyński [wywiad]

autor(ka): oprac. dobr, wiadomosci.ngo.pl
2016-02-01, 03:51
archiwalne
Dariusz Suszyński, prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej
Wsparcie i profesjonalizacja organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, młodzież oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – to zagadnienia, którymi chce się zajmować Dariusz Suszyński, kolejny prezentowany przez nas nowy członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszony przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Magda Dobranowska-Wittels: – Czym szczególnie chciałby się Pan zająć podczas prac w Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej: Obszary, którymi chcę się zająć, to wsparcie i profesjonalizacja organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, młodzież oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W kraju funkcjonuje około 100 tysięcy organizacji, wiele z nich działa na obszarach wiejskich. Są to zarówno lokalne stowarzyszenia, fundacje jak i organizacje z wieloletnią tradycją: Koła Gospodyń Wiejskich, Ludowe Zespoły Sportowe czy Ochotnicze Straże Pożarne. Organizacje te funkcjonują w środowiskach, które mają mniejsze szanse na pozyskiwanie środków i często mniejszy dostęp do infrastruktury społecznej.

Chciałbym zwrócić uwagę na społeczeństwo obywatelskie poza wielkim miastem. Lokalne organizacje podtrzymują tradycję, promują aktywność fizyczną czy aktywizują społeczność małych wsi i miasteczek. Borykają się jednak z wieloma problemami. Moją ideą jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w zrównoważony sposób.

Reprezentuję organizację młodzieżową i chciałbym zwrócić większą uwagę właśnie na potrzeby młodzieży, jej aspiracje i rolę w kształtowaniu polskiego społeczeństwa. Wiele się mówi o młodzieży, lecz gdy przychodzi do działania, to okazuje się, że nawet przy żadnym ministerstwie nie ma departamentu poświęconego młodzieży. Młodzieży nie należy traktować podmiotowo przez wzgląd na edukację, a następnie rynek pracy. To młodzi ludzie muszą poznać swój potencjał, swoją świadomość, by w pełni tworzyć społeczeństwo.

Chcę wspierać działania ukierunkowane na rozwój polityki poświęconej młodzieży. Priorytetem jest przygotowanie i wdrożenie ram zawodu pracownika młodzieżowego czy położenie większego nacisku na aktywność społeczną młodych ludzi poprzez promowanie ich udziału w akcjach charytatywnych czy działalności w organizacjach pozarządowych, np. poprzez dodatkowe punkty przy wystawianiu ocen za zachowanie czy przy przyjmowaniu do szkół.

Trzecim obszarem, ale nie najmniej ważnym, jest promocja i wdrażanie na szerszą skalę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Trójsektorowy system, który panuje w naszym kraju, coraz większą odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa przenosi z instytucji publicznych na organizacje pozarządowe. Do tego jest zachęcany również sektor biznesu, który w tej dziedzinie nie jest jeszcze tak rozwinięty, jak w wielu krajach na świecie.

Partnerstwo między organizacjami a firmami może być oparte na różnych płaszczyznach: oprócz wsparcia finansowego, organizacje mogą korzystać z zasobów sprzętowych czy merytorycznych firm, w zamian budując ich markę jako zaufanych społecznie. Przy różnym dostępie do możliwości pozyskiwania środków przez organizacje współpraca z sektorem przedsiębiorczym może być szansą na realizację celów, których często nie określają żadne konkursy, a są pilnej potrzeby.

Praca w RDPP jest dla mnie wielkim wyzwaniem w poszerzaniu wiedzy na temat tworzenia prawa. Jest to doskonałe miejsce do prowadzenia dialogu obywatelskiego z instytucjami publicznymi w imieniu organizacji pozarządowych, których jesteśmy reprezentantami. Liczę, że mój udział w pracach Rady, jak i zespołów tematycznych pozwoli mi jeszcze lepiej wsłuchiwać się w problemy organizacji i lokalnych społeczności, i przeciwdziałać marginalizowaniu wielu środowisk.

 

Dariusz Suszyński – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej od 2012 roku. Pochodzi z małej miejscowości Chodywańce pod Tomaszowem Lubelskim. Od najmłodszych lat aktywny działacz społeczny, członek OSP czy LZS. Podczas studiów na Wydziale Rolniczym UP starosta roku, Członek Rady Wydziału, Przewodniczący Samorządu Studenckiego. W Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej przez pewien czas pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PSRP. Odbył również krótkoterminowe szkolenie rezerw w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie, ukończone z wyróżnieniem w stopniu kaprala.

Pełnił funkcję dyrektora Stowarzyszenia Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”. Pomysłodawca kilku organizacji pozarządowych zajmujących się młodzieżą. Założyciel grupy rekonstrukcji historycznej „BCH”.

Obecnie przewodniczący grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich w ramach grupy roboczej ds. KSOW. Jest również członkiem komitetu monitorującego PROW 2014-2020. Zainteresowania sport, historia, fundraising, rozwój osobisty.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja obywatelska
 • młodzież
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • rozwój lokalny
 • wieś
 • wolontariat
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca z administracją
 • współpraca z biznesem
 • zrównoważony rozwój