Przejdź do treści głównej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego

autor(ka): AK, lublin.ngo.pl
2016-01-15, 08:25
archiwalne
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt w roku 2016 i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert to 5 lutego 2016 r.

CEL KONKURSU: Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw proekologicznych i uaktywnianie dzieci oraz młodzieży do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej miasta Lublin.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt.

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO
ZADANIE 1
Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta wsprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego.
1. Zadanie obejmuje: realizację zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz organizację wydarzeń/happeningów/konkursów oraz innych przedsięwzięć proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej miasta Lublin.
2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2016 r.- 22 000 zł. W roku 2015 na realizację podobnego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 22 000 zł.

ZADANIE 2
Redagowanie, skład, druk 4 numerów biuletynu informacyjno - edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska.
Zadanie obejmuje:
1. wydanie biletynu o nakładzie nie mniejszym niż 600 sztuk każdy numer;
2. charakter popularno – naukowy, obejmujący tematyką działalność ekologiczną prowadzoną na terenie miasta Lublin i województwa lubelskiego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zieleni, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, edukacji ekologicznej,
3. zasięg wydawania winien obejmować region lubelski. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2016 r. wynosi – 10 000 zł. W roku 2015 na realizację tego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 10 000 zł.

ZADANIE 3
Organizacja programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie.
1. Zadanie obejmuje: realizację zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz organizację wydarzeń w przestrzeni miejskiej mających na celu promocję ruchu rowerowego na terenie miasta Lublin.
2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2016 r.- 28 000 zł. W roku 2015 na realizację tego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 28 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym (w załączniku poniżej) oraz składania ofert.

Oferty należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2016 roku do godz. 15.00.

Dodatkowo można wypełnić i złożyć ofertę w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl z zastrzeżeniem, że oferty złożone wyłącznie w wersji elektronicznej nie będą rozpatrywane.


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: BIP UM LUBLIN
Data wydarzenia: od 2016-01-15 do 2016-02-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • recykling
  • zwierzęta