Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Turystyka i krajoznawstwo

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-01-13, 17:05
archiwalne
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. Termin składania ofert upływa 12 lutego 2016 roku.

W 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznacza na powierzenie i wsparcie realizacji zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1)  Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z późn.zm.),

2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)  Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  Spółdzielnie socjalne,

5)  Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o których mowa w art.3, ust.3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs
 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Data wydarzenia: od 2016-01-13 do 2016-02-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rowery
  • turystyka, podróże