Przejdź do treści głównej

OWES-y składają wnioski o ponowną akredytację

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels, wiadomosci.ngo.pl
2016-01-12, 15:21
archiwalne
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które uzyskały akredytację i ją utraciły w wyniku Zarządzenia Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, powinny do 15 stycznia 2016 r. LUB w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma z MRPiPS (z dn. 11 stycznia 2016 r.) o cofnięciu akredytacji, złożyć wniosek o ponowne przyznanie statusu akredytowanego OWES wraz z uzasadnieniem – to jedno z ustaleń, do jakich doszło podczas spotkania ministra Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami Komitetu Akredytacyjnego.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 stycznia 2016 r.

Wnioski Ośrodków, które ponownie wpłyną do MRPiPS będą rozpatrywane przez Komitet Akredytacyjny w przyszłym tygodniu. Dotyczy to jednak tylko tych województw, w których podpisano umowy o dofinansowanie projektu lub zaczął się proces oceny wniosków o dofinansowanie. Ośrodki z tych województw będą mogły realizować projekty, a środki w tym czasie wydatkowane zostaną uznane za kwalifikowane.

W innych regionach będą opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursów, ponieważ proces akredytacji zostanie tam ponownie otwarty, także dla innych OWES zainteresowanych uzyskaniem akredytacji. Dotyczy to zarówno regionów, w których konkursy albo są w trakcie, albo zostały zamknięte, ale wnioski nie są jeszcze ocenione (tutaj konkursy zostaną rozstrzygnięte negatywnie i ogłoszone ponownie dopiero po kolejnym nadaniu akredytacji), jak i tych, w których jeszcze w ogóle nie ogłoszono konkursów (tam proces akredytacji również ma być ponownie otwarty dla innych zainteresowanych OWES-ów i dopiero po ich wyborze zostaną ogłoszone konkursy).

Podczas spotkania minister Michałkiewicz zadeklarował współpracę z Komitetem Akredytacyjnym oraz spotkanie z wszystkimi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej na początku lutego 2016 r.

Jutro (w środę, 13 stycznia) MRPiPS oraz Ministerstwo Rozwoju mają wydać oficjalny komunikat wyjaśniający sytuację OWES-ów.

Więcej na temat Zarządzenia MRPiPS oraz jego konsekwencji można przeczytać tutaj: Akredytacja OWES została unieważniona oraz tutaj: Cofnięcie akredytacji OWES spowoduje chaos.

Przypomnijmy: 31 grudnia 2015 r. Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zarządzeniem nr 45 unieważniła akredytacje uzyskane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Decyzja ta spowodowała spore zamieszanie, ponieważ jedynie akredytowane OWES-y mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w konkursach z funduszy strukturalnych.

Spotkanie w MRPiPS miało wyjaśnić sytuację OWES-ów oraz przyczyny podjęcia takiej decyzji przez Elżbietę Rafalską. Oficjalnie jej powodem były liczne skargi napływające do MRPiPS dotyczące procesu akredytacji. Szczególnie ze strony tych Ośrodków, które jej nie otrzymały.

O dotychczasowych problemach OWES-ów, wnikających m.in. z regionalnego wdrażania programów operacyjnych, można przeczytać także tutaj: Bez rozmów ambitne cele ekonomii społecznej trudne do osiągnięcia

Wnioski o akredytację złożyły 73 OWES-y (z tego trzy się wycofały). Po ocenie merytorycznej wniosków grupa robocza w Komitecie Akredytacyjnym rekomendowała do audytu 60 Ośrodków. Spośród nich akredytacje uzyskało ostatecznie 59 OWES-ów (z tego dziesięć po odwołaniu od pierwotnej negatywnej rekomendacji KA i powtórnej weryfikacji).

Akredytacja OWES-ów została przewidziana w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, a ten dokument i jego zapisy przekonały z kolei Komisję Europejską do przekazania Polsce środków na prowadzenie działań z zakresu ekonomii społecznej.


Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 12 4

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • organizacje pozarządowe
  • standardy, etyka
  • współpraca z administracją