Przejdź do treści głównej

Konkurs projektów do budżetu partycypacyjnego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-01-13, 16:10
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1099212
Jeszcze do 15 stycznia możesz zgłosić projekt, który poprawi Twoją okolicę! Projekty, na które w czerwcu zagłosuje najwięcej warszawiaków, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy i zrealizowane w kolejnym roku. Do rozdysponowania w III edycji jest prawie 59 milionów.

Aby zgłosić projekt, wystarczy do 15 stycznia (do końca dnia, czyli do godziny 24:00) zalogować się i wypełnić formularz on-line (po zalogowaniu kliknij -- ZGŁOŚ PROJEKT).

Do każdego formularza należy załączyć skan listy z podpisami 30 osób, które popierają projekt (tu możesz pobrać kartę poparcia).
Osoby popierające projekt muszą być mieszkańcami Warszawy, niekoniecznie danej dzielnicy.

Powinieneś też przygotować wstępny kosztorys projektu, poszukaj podpowiedzi w Ile kosztuje miasto?

Nie musisz od razu wysyłać projektu, możesz zapisać kopię roboczą i wrócić do niej w dowolnej chwili. Możesz też edytować złożony projekt.

Każdy projekt musi być przypisany do danej dzielnicy i jednego jej obszaru
SPRAWDŹ, JAK PODZIELONE SĄ DZIELNICE

Myślisz o złożeniu projektu? Pochwal się! Dołącz do WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Szukasz inspiracji? Wszystkie projekty z poprzedniej edycji można przejrzeć TUTAJ

Projekt musi spełniać kilka warunków

 • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2017 roku),
 • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej),
 • teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
 • projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.),
 • nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania); w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017,
 • całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze, oraz w limicie na jeden projekt, jeżeli taki został wyznaczony w danej dzielnicy,
 • projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp), projekty wybrane w głosowaniu, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy, ich realizacja będzie się więc odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo,
 • Wszystkie złożone projekty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, której dokonają urzędnicy. W przypadku braków w formularzu autor będzie miał 3 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja potrwa do 31 maja 2016 r.

Jakie projekty mogę zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Masz wątpliwości?

Wejdź na stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz przejrzyj broszurę POMOCNIK BUDŻETOWY. Jeśli nadal masz pytania, przyjdź na jeden z dyżurów konsultacyjnych bądź maratonów pisania projektów, na których urzędnicy dzielnicowi pomogą Ci przygotować propozycję projektu. Możesz też napisać do nas na adres lub do koordynatora w swojej dzielnicy.

Uwaga

Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Wybrane w głosowaniu mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok i wtedy też rozpocznie się ich realizacja.


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2016-01-08 do 2016-01-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • budżet obywatelski
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • grupy nieformalne
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca z administracją