Przejdź do treści głównej

Senatorowie zajmą się wspieraniem inicjatyw obywatelskich

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels, wiadomosci.ngo.pl
2016-01-07, 15:58
archiwalne
fot.: www.senat.gov.pl
W Senacie powstał Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. To już drugi zespół, który ma się zajmować sprawami organizacji pozarządowych w tej kadencji parlamentu.

Do zadań nowo powstałego Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

2) analizowanie ustawodawstwa odnoszącego się do aktywności obywatelskiej,

3) inicjowanie usuwania barier formalnych i administracyjnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej,

4) wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Chociaż Zespół jest parlamentarny i zgodnie z regulaminem tworzą go „senatorowie i posłowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią apolityczną grupę zainteresowaną problematyką inicjatyw obywatelskich i działań na rzecz organizacji pozarządowych” - znaleźli się w nim przede wszystkim senatorowie.

Są to: Mieczysław Augustyn (PO, wiceprzewodniczący) Dorota Czudowska (PiS), Wiesław Dobkowski (PiS), Jarosław Duda (PO), Adam Gawęda (PiS), Jan Maria Jackowski (PiS), Stanisław Karczewski (PiS, przewodniczący), Stanisław Kogut (PiS), Tadeusz Kopeć (PiS), Małgorzata Kopiczko (PiS), Jan Filip Libicki (PO), Łukasz Mikołajczyk (PiS), Grzegorz Peczkis (PiS), Marek Pęk (PiS), Janina Sagatowska (PiS), Lidia Staroń (Koło Senatorów Niezależnych), Aleksander Szwed (PiS), Antoni Szymański (PiS), Alicja Zając (PiS, wiceprzewodnicząca).

W Zespole jest także dwoje posłów: Piotr Kaleta (PiS, sekretarz) oraz Krystyna Wróblewska (PiS).

Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych

W sejmie działa także inny zespół poświęcony działalności organizacji pozarządowych: Parlamentarny Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych. Od 19 listopada 2015 r. odbyło się tylko jedno posiedzenie tego Zespołu, podczas którego wybrano jego prezydium. Z informacji uzyskanych 30 grudnia 2015 r. przez Fundację OPOR wynika, że w najbliższym czasie nie są planowane inne spotkania.

O tym, czy w obecnej kadencji parlamentu stworzone zostaną instytucje, pozwalające społecznikom wpływać na kształt ważnych regulacji pisał w portalu ngo.pl Rafał Kowalski: Organizacje na starcie nowego Sejmu

Biuro Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu poinformowało także, że decyzje dotyczące udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w spotkaniach Zespołu podejmuje jego przewodniczący (poseł Daniel Milewski), który jak dotąd nie przekazał sekretariatowi zespołów parlamentarnych informacji na temat zasad udziału organizacji pozarządowych w posiedzeniach Zespołu.


Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • państwo, polityka
  • partycypacja
  • prawo
  • rzecznictwo, lobbing
  • społeczeństwo obywatelskie
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją