Przejdź do treści głównej

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich kończy pracę

autor(ka): dobr, wiadomosci.ngo.pl
2016-01-05, 13:05
archiwalne
„Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich-2” autorstwa Krzysztof Maria Różański (Upior polnocy) - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons
30 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone i weszło w życie zarządzenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o likwidacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 (dostępne na stronie BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Dzienniki Urzędowe) likwidacja Centrum rozpocznie się 12 stycznia 2016 r. , a zakończy 30 czerwca 2016 r.

Do tego czasu Centrum ma prowadzić dotychczasową działalność, z tym że zadania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowane do tej pory przez CRZL na podstawie odrębnych porozumień, będą sukcesywnie przenoszone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie odrębnych porozumień CRZL pełniło m.in. funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz realizowało Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

Jak poinformowało nas Biuro Prasowe MRPiPS decyzję o likwidacji Centrum podjęto w związku z zakończeniem realizacji podstawowych zadań statutowych Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich związanych z realizacją oraz wdrażaniem projektów systemowych i konkursowych w ramach Programu Kapitał Ludzki i projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, jako bezpośrednia jednostka budżetowa została utworzona w celu realizacji zadań zarówno Beneficjenta, jak i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2).

Podstawowym dokumentem działalności Centrum RZL był Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) w okresie 2007-2013, jako dokument wykonawczy dla całości  środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Obecnie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich odpowiedzialne jest jedynie za realizację projektów systemowych i konkursowych w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instrukcji rynku pracy" i 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" PO KL, wdrażanie projektów systemowych w ramach Działania 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", Podziałania 1.3.3 oraz mi.ni zadania powierzone z zakresu obsługi programu karta Dużej Rodziny i Zespołu Wsparcia ds. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich powołane zostało decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. jako jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do realizacji zadań polityki rozwoju, określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna, Dzienniki Urzędowe MRPiPS
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • pani miniester ~xxx 06.01.2016, 09:13 wstyd, żeby minister pracy pozbawiała tylu ludzi możliwości pracy... żałosne!!!!! ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Szkoda, że tak późno ~Bartosz Wasilewski-Fundacja POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE 06.01.2016, 09:46 Napsuli dużo krwi i narobili wiele problemów, obsługa FIO to dramat był, w ogóle się tym nie zajmowali i nie mieli o nim pojęcia.Jeden z wielu niepotrzebnych urzędów o żadnym znaczeniu generującym koszty. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • fundusze strukturalne
  • organizacje pozarządowe
  • polityka społeczna
  • współpraca z administracją