Przejdź do treści głównej

60 mln zł. Budżet FIO na 2016 rok bez zmian

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels, wiadomosci.ngo.pl
2016-01-05, 11:56
archiwalne
W 2016 roku rząd nie przewiduje zmian w budżecie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ale organizacje pożytku publicznego będą mogły skorzystać z ponad 500 tys. zł zaplanowanych w nowym Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Na swym ostatnim posiedzeniu w 2015 roku (29 i 30 grudnia) sejm zajął się pierwszym czytaniem projektu ustawy budżetowej na 2016 r. W czasie dyskusji – zarówno na forum sejmowym, jak i w czasie prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – poruszono m.in. kwestię wysokości budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czy nie można dać więcej na FIO?

– W programie Prawa i Sprawiedliwości zapisano potrzebę rozwoju i wzmacniania roli centralnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz lokalnych i regionalnych funduszy inicjatyw obywatelskich, tymczasem w tym budżecie znowu, kolejny rok mamy tylko 60 mln, nic się nie zmieniło od poprzednich lat – mówiła posłanka Agnieszka Ścigaj z Klubu Poselskiego Kukiz 15. Posłanka zwróciła uwagę, że jest to 1/10 potrzeb, jakie każdego roku zgłaszają organizacje pozarządowe, które – jej zdaniem – skuteczniej niż administracja potrafią rozwiązywać problemy społeczne. Robią to taniej, ponieważ wykorzystują wolontariuszy i lepiej, ponieważ znają potrzeby środowiska lokalnego. Według Agnieszki Ścigaj FIO powinno służyć także tym organizacjom, które poszukują środków na pokrycie wkładów własnych potrzebnych np. do realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

– Czy rząd nie może z nieefektywnej administracji, np. urzędów pracy, przenieść 30 mln, żeby wesprzeć właśnie te działania? – pytała posłanka Ścigaj. Podczas dalszej dyskusji – już w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – proponowała także, aby dodatkowych pieniędzy poszukać gdzie indziej – w budżecie przewidzianym na obsługę Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS).

– ASOS to też są po części zadania, które pokrywają się z niektórymi priorytetami FIO, więc może rozważyć możliwość połączenia tych dwóch programów i zmniejszenia kosztów obsługi – podpowiadała Agnieszka Ścigaj.

Wsparcie ze strony rządu powinno być symboliczne

Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialny m.in. za Departament Pożytku Publicznego tłumaczył, że program FIO na lata 2014-2020 został uchwalony przez Radę Ministrów poprzedniego rządu.

– Program mówi o konkretnych kwotach na konkretne lata. Nie zmienialiśmy tego, co zostało zaproponowane – mówił minister Michałkiewicz. Dodał także, że finansowanie działań organizacji pozarządowych z budżetu centralnego należy traktować symbolicznie, ponieważ jest to głównie zadanie samorządów.

– Środków na organizacje pozarządowe nigdy dosyć, natomiast organizacje mają możliwości korzystania z bardzo różnych źródeł – zauważył minister. – Mówiąc o FIO, mówimy o programie, który ma charakter bardzo wycinkowy. Służy wspieraniu sektora organizacji pozarządowych w szczegółach. Natomiast warto pamiętać, że ta współpraca odbywa się przede wszystkim na poziomie samorządowym. Wsparcie ze strony rządu, ze strony administracji centralnej jest symboliczne i powinno być symboliczne, bo jeśli organizacje mają spełniać swoją rolę, to dlatego, że są blisko obywateli. A blisko obywatela są na terenie gminy, powiatu czy województwa. Tam są środki finansowe na wspieranie organizacji pozarządowych, na zlecanie im zadań, na dofinansowanie zadań, które realizują. FIO to tylko wycinek tej aktywności, finansowania i współpracy która w naszym kraju się odbywa.

Wyższe wydatki na Zabezpieczenie społeczne

W 2016 roku rząd zaplanował dla FIO kwotę 7,5 mln zł. Tyle samo przeznaczono na program ASOS. Przy czym w rezerwie celowej FIO pozostaje 52 mln zł, czyli łącznie na program przypada ok. 60 mln zł. Na pogram ASOS pozostaje w rezerwie 32,5 mln zł.

Przychody nowego Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zaplanowano w wysokości 502 tys. Tyle samo mają wynieść wydatki z tego funduszu.

Rząd założył, że w części budżetu Zabezpieczenie społeczne w 2016 r. dochody wyniosą 422 tys. zł (tyle samo co w 2015 r), ale wydatki będą na poziomie ponad 864 mln zł (wyższe niż w mijającym roku o 19 proc). Dominującą pozycję w tych wydatkach stanowią środki dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, które wyniosą ponad 745 mln zł. Na współrealizowanie projektów finansowanych ze środków UE przeznaczono 47 mln zł. W budżecie przewidziano też 12 mln zł na realizacje programów z pomocy społecznej oraz 13 mln zł na funkcjonowanie systemów informatycznych w pomocy społecznej. O ponad 43 proc. wzrosły wydatki dla programu Pomoc żywnościowa. Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 7,6 mln zł, o 2 mln więcej niż w 2015 r.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w tej części.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • W których samorządach te pieniądze? ~KS 05.01.2016, 10:42 "A blisko obywatela są na terenie gminy, powiatu czy województwa. Tam są środki finansowe na wspieranie organizacji pozarządowych, na zlecanie im zadań, na dofinansowanie zadań, które realizują" - tylko w jakiej części gmin rzeczywiście te pieniądze "na zadania" są. Trzeba znać realia małych wiejskich gmin, gdzie żadnych konkursów ofert nawet się nie organizuje. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje pozarządowe
  • państwo, polityka
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją