Przejdź do treści głównej

Za dużo konsultacji to paraliż demokracji

autor(ka): Serwis Samorządowy PAP/Kkż
2015-09-29, 14:13
archiwalne
Referendum tematyczne o bardzo niskim progu frekwencyjnym może powodować podejmowanie wiążących dla jst decyzji przez niewielką mniejszość – uważa Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji JST i sprzeciwia się uchwaleniu ustawy o współdziałaniu w samorządzie.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych nie chce, by Sejm uchwalił jeszcze w tej kadencji o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw autorstwa byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Według samorządowców sprawozdanie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nadal zawiera „niebezpieczne regulacje”.

Zdaniem organizacji mnogość form konsultacyjnych może spowodować paraliż funkcjonowania samorządu lokalnego.

Kolejne zagadnienie - referendum tematyczne o bardzo niskim progu frekwencyjnym - może w opinii samorządowców powodować podejmowanie wiążących dla jst decyzji przez niewielką mniejszość. Dodatkowo brak określenia zakresu przedmiotowego referendum tematycznego budzi wątpliwości z punktu widzenia orzecznictwa i doktryny prawa.

Zarzucają też, że w projekcie niewłaściwie sformułowane zostały warunki do przeprowadzenia referendum ws. samoopodatkowania się mieszkańców.

Organizacja podkreśla, że zawiła procedura prac nad budżetem jst, m.in. instytucja obowiązkowego wysłuchania publicznego jest niemożliwa do zrealizowania w większych miastach - w kontekście regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Sprzeciwiając się uchwaleniu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym, organizacja twierdzi, że akt ten mógłby zdestabilizować obowiązujący system prawa samorządowego. Zauważa jego negatywny wpływ na działalność jst, szczególnie w kontekście rozpoczynającego się wdrażania nowego okresu programowania funduszy UE.

Jak dodaje w stanowisku porozumienie, „brakuje pełnej ekspertyzy wpływu projektowanych przepisów na aktualnie obowiązujący system prawa samorządowego, zwłaszcza w kontekście uchwalonej 25 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym wg projektu przygotowanego przez MAC.

W skład Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które podjęły stanowisko na posiedzeniu 25 września, weszły:
1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
2. Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
3. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,
4. Śląski Związek Gmin i Powiatów,
5. Związek Gmin Lubelszczyzny,
6. Związek Gmin Pomorskich,
7. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
8. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partycypacja
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją