Przejdź do treści głównej

Zamówienie newslettera

Tylko najważniejsze wiadomości
rozsyłane w poniedziałki i czwartki

informacje o ogólnopolskich funduszach i konferencjach, ważne wydarzenia, artykuły o tematyce ogólnosektorowej.
Opcja ta nie zawiera ogłoszeń drobnych

Prawo i porady dla organizacji pozarządowych
rozsyłane w poniedziałki

newsletter poradniczy

Wszystkie wiadomości portalu
rozsyłane w poniedziałki i czwartki

komplet wiadomości, zaproszeń i ogłoszeń opublikowanych we wszystkich serwisach portalu ngo.pl

Informacje regionalne
rozsyłane w poniedziałki i czwartki


Informacje specjalne

Informacje specjalne
rozsyłane w czwartkiNewsletter zamawiam jako przedstawiciel/przedstawicielka...
(uwaga! prosimy wybrać jedną opcję; informacje są nam potrzebne w celach statystycznych)
Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Klon/Jawor a z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa, e-mail: klon@klon.org.pl.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie adres email, w celu realizacji usługi „Newsletter ngo.pl” na podstawie art. 6 ust. 1 lit a – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Pana/Pani dane nie będą udostępnianie odbiorcom danych.
  3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na korzystanie z usługi „Newsletter ngo.pl”. Wycofanie zgody następuje za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.pl.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  6. W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usługi „Newsletter ngo.pl”. W przypadku niepodania danych osobowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor nie będzie w stanie świadczyć wskazanej usługi.
  9. Administrator Danych Stowarzyszenie Klon/Jawor informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, w zakresie: adres poczty elektronicznej, w celu korzystania z prowadzonej przez ADO Stowarzyszenie Klon/Jawor usługi „Newsletter ngo.pl”.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Stowarzyszenie Klon/Jawor, poprzez rezygnację z korzystania z usługi „Newslettera ngo.pl” złożoną przez stronę internetową ngo.pl, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu email z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ngo.pl”. Mam prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji przez ADO Stowarzyszenie Klon/Jawor usługi „Newsletter ngo.pl”.
Aby zmienić rodzaj zamówionego newslettera lub z niego zrezygnować - kliknij tu